Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

  1. Literatuurstudie HOV-lanes RWS Rapportendatabank

    De literatuurstudie beoogt een eerste inzicht te geven in de ervaringen die met HOV -lanes in de Verenigde Staten zijn opgedaan. HOV -lanes (High Occupancy Vehicle-lanes) zijn rijstroken op autosnelwegen...

    05-12-1988

  2. Winkeltijden en congesties : effecten van een verruimd openingsregime van winkels en diensten op de verkeerscongestie RWS Rapportendatabank

    Analyse van de mogelijke effecten van veranderende openingstijden van winkels en diensten op de files in het verkeer. Vergeleken wordt de huidige situatie in Nederland en in het buitenland, waar meestal...

    09-12-1988