Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Waterverontreinigingsproblematiek bij het stralen en conserveren van mobiele objecten : interimrapportage

  1988

 2. Het gedrag van water : over het waterhuishoudkundig onderzoek in het benedenrivierengebied

  Geeft informatie over het werk van de Directie Benedenrivieren van de Rijkswaterstaat. Tracht inzicht te geven on de manier waarop de BER reageert op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in...

  1988

 3. Kanaalbodemweerstand voor en na ontgraving in verband met uitbreiding van afmeergelegenheid bij Eefde

  1988

 4. Proefproject kantoorautomatisering : de evaluatie

  Geschetst worden de activiteiten van de werkgroep evaluatie in het kader van het proefproject kantoorautomatisering in de directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat (RWS). Een globaal beeld wordt gegeven...

  1988

 5. Hoofdthema's sociaal-economisch binnenvaartbeleid

  Geeft eerst een algemene situatieschets van de Nederlandse binnenvaart. Vervolgens wordt de positie van de binnenvaart in internationaal verband bekeken. Tenslotte komen de binnenlandse problemen aan de...

  1988

 6. Deltahoogte Postbootkade Harlingen

  Notitie omtrent het aanpassen van de hoogte van de Postbootkade van Harlingen conform de aanbevelingen in het rapport van de Deltacommissie.

  1988

 7. Verslag studiebezoek Ruhr-Universitaet Bochum (onderzoek neerslagradar)

  Verslag van een studiereis naar de Ruhr-Universität in Bochum. Doel van de studiereis was het verzamelen van informatie over het gebruik van buienradar bij hoogwatervoorspelling

  1988

 8. Maatregelen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Oosterschelde

  1988

 9. Bepaling seizoensverloop uit maandintensiteiten

  1988

 10. Kosten en baten van verandering in de waterkwaliteit : zware metalen : verslag van onderzoek

  1988