Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Waterverontreinigingsproblematiek bij het stralen en conserveren van mobiele objecten : interimrapportage PUC

  1988

 2. Het gedrag van water : over het waterhuishoudkundig onderzoek in het benedenrivierengebied PUC

  Geeft informatie over het werk van de Directie Benedenrivieren van de Rijkswaterstaat. Tracht inzicht te geven on de manier waarop de BER reageert op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in...

  1988

 3. Kanaalbodemweerstand voor en na ontgraving in verband met uitbreiding van afmeergelegenheid bij Eefde PUC

  1988

 4. Proefproject kantoorautomatisering : de evaluatie PUC

  Geschetst worden de activiteiten van de werkgroep evaluatie in het kader van het proefproject kantoorautomatisering in de directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat (RWS). Een globaal beeld wordt gegeven...

  1988

 5. Hoofdthema's sociaal-economisch binnenvaartbeleid PUC

  Geeft eerst een algemene situatieschets van de Nederlandse binnenvaart. Vervolgens wordt de positie van de binnenvaart in internationaal verband bekeken. Tenslotte komen de binnenlandse problemen aan de...

  1988

 6. Deltahoogte Postbootkade Harlingen PUC

  Notitie omtrent het aanpassen van de hoogte van de Postbootkade van Harlingen conform de aanbevelingen in het rapport van de Deltacommissie.

  1988

 7. Verslag studiebezoek Ruhr-Universitaet Bochum (onderzoek neerslagradar) PUC

  Verslag van een studiereis naar de Ruhr-Universität in Bochum. Doel van de studiereis was het verzamelen van informatie over het gebruik van buienradar bij hoogwatervoorspelling

  1988

 8. Maatregelen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Oosterschelde PUC

  1988

 9. Bepaling seizoensverloop uit maandintensiteiten PUC

  1988

 10. Kosten en baten van verandering in de waterkwaliteit : zware metalen : verslag van onderzoek PUC

  1988