Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Licht en waterplanten, Veluwemeer

  1987

 2. Scheve buiging

  Op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de afdeling voor Tunneltechniek en Ondergrondse Werken en de afdeling Geotechniek, werd in 1985 een studiecommissie geinstalleerd met als taak...

  1987

 3. UPTAQE-a mathematical model for simulation of the accumulation of micro-pollutants in aquatic food-chains : model description

  1987

 4. Verslag van de zevende meting longitudinaal verplaatsingsonderzoek voorjaar 1987

  Dit rapport doet verslag van de zevende meting longitudinaal verplaatsingsonderzoek (LVO). Achtereenvolgens worden de opzet van de zevende meting en de aanvulling van en veranderingen binnen het panel;...

  1987

 5. Gap-acceptatie literatuuroverzicht

  1987

 6. Dijkverzwaring Ameland : toetsing golfhoogte vak O

  Notitie over de verzwaring van de Waddenzeedijk van Ameland. Getoetst is de golfhoogte in vak O.

  1987

 7. Plaatsing, onderzoek en expositie van een 17e eeuwse ventjager

  In september 1986 is te Swifterbant het wrak van een evntjager gevonden, die rond 1700 is vergaan. Doordat het schip met slagzij in de grond lag waren de bakboordzijde en de woonruimte nog grotendeels...

  1987

 8. Voortgangsrapportage van het door de RGD uitgevoerde onderzoek 1986/ 1987 in het kustgebied tussen Castricum en Camperduin

  De RGD levert een bijdrage aan het onderzoek naar de processen die van invloed zijn op de grootschalige ontwikkeling van de Nederlandse kust in de afgelopen 100 jaar, om aan de hand van deze processen...

  1987

 9. Evaluatie-onderzoek Infrastructurele voorzieningen Demonstratieproject Routeplan Gehandicapten Gouda

  .

  1987

 10. Memorandum on traffic and the environment

  1987