Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Voorspelling evenwichtsligging Noordhollandse kust km 56.00 - km 59.00 ten behoeve van bestemmingsplan IJmuiden aan Zee

  1987

 2. Product modelling language : kennisverwerving database systemen

  Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen en beproeven van een Product Model Language. Dit onderzoek is een vervolg op de beproeving van SML (Solid Modelling Language) in het RWS 2D-3D demonstratie project....

  1987

 3. Studie naar de opzet van een nationaal ERS-1 datacentrum

  1987

 4. Werkgroep waterbeheer Westerschelde : natuur en ecologie van de Westerschelde

  1987

 5. Onderzoek naar verontreinigingsgehalten in sedimentfrakties in het kader van monitoring

  1987

 6. Uitbereiding FEM-koppeling

  Het project heeft tot doel om een aantal aanvullende werkzaamheden te verrichten in aansluiting op het FEM-koppeling demo-project. Het project bevat de volgende onderdelen: terugkoppeling resultaten; toevoeging...

  1987

 7. Richtlijnen voor vaarwegen met rekreatievaart : eindrapport

  Onderzocht worden gegevens over bestaande rekreatievaarwegenplannen, normen en vaarwegklassifikatie, gegevens over de aanwezige doorvaarthoogten van bruggen en hoogspanningsleidingen en gegevens over...

  1987

 8. De samenstelling en het uitlooggedrag van koperslakblokken (Texel)

  Onderzoek naar de verontreiniging van het oppervlaktewater door koperslak-blokken die gebruikt worden als oeverbeschermingsmateriaal. Ook wordt ingegaan op de invloed van blootstelling aan zoutwater op...

  1987

 9. Waar moet dat heen?

  1987

 10. De afwikkeling van het rekreatievaartverkeer op het Nederlandse vaarwegennet

  Aandacht wordt besteed aan de verkeerstoename van de rekreatievaart in de afgelopen 20 jaar en de gevolgen daarvan voor de vaarwegbeheerder, met name Rijkswaterstaat. Daarbij staat de vraag centraal of...

  1987