Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Memorandum on traffic and the environment

  1987

 2. Fosfaat in Rijnwater te Lobith : vergelijking van resultaten van meting en trendanalyse door RIWA en D.B.W:RIZA

  Onderzoek naar de oorzaken in de verschillen in de beoordeling van de ontwikkelingen van het totaal-fosfaatgehalte in Rijnwater tussen de Rijncommissie Waterleidingbedrijven (RIWA) en de Dienst Bin...

  1987

 3. Literatuuronderzoek naar de toepassing van afvalverbrandingsslak in ophogingen

  Literatuurstudie naar het gedrag van afvalverbrandingsslakken in ophogingen, waarbij de aspecten temperatuur, geotechniek, inbouw, milieu en corrosie aan de orde komen. Naast bestudering van de beschikbare...

  1987

 4. Toelichting bij de vegetatiekaart Het Zwin : op basis van false-colour luchtfoto's 1986

  1987

 5. Milieu-abonnement voor het openbaar vervoer

  Aan de hand van een literatuurstudie is nagegaan wat de effekten in een viertal steden in Zwitserland en West-Duitsland zijn geweest van de invoering van een milieu-abonnement voor het openbaar vervoer....

  1987

 6. Gedrag van verdampers

  Onderzoek naar het gedrag van snel verdampende stoffen (evaporators). Eerst wordt de theoretische kant behandeld en daarna m.b.v. de literatuur worden de formules om de bronsterkte, de spreiding en het...

  1987

 7. Verbetering van de Lek nabij de Redichemse Waard : Een milieuvriendelijke aanpak

  1987

 8. Geologisch onderzoek langs de laagwaterlijn tussen Walsoorden en Baalhoek (met 4 bijlagen en 2 figuren)

  Onderzoek naar de geologische opbouw van de ondergrond langs de laagwaterlijn tussen Walsoorden en Baalhoek met als doel na te gaan op welke plaatsen recente erosie en opvulling met jong zeezand (zand...

  1987

 9. Nota hoofdlijnen voertuigenreglementering (NVR)

  De huidige voertuigreglementering, die bestaat uit nationale regelgeving en voorschriften op internationaal niveau, wordt als ontoereikend gezien. Ten opzichte van het huidige stelsel houdt de Nieuwe ...

  1987

 10. Visjagersgaatje betere vaarweg dan Wierbalg?

  1987