Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Modellering van de verspreiding van verontreinigende stoffen in het grondwater in en rond het Dalemse Gat : verslag onderzoek

  1987

 2. Verkeersonderzoek RW 68 Roermond 1986

  Uitwerking van een op 19 juni 1986 gehouden weg-enquête op de RW 768 (N-68) Roermond - Maalbroek, in het kader van de tracé-studies voor de RW 73. Het onderzoek is gehouden in aansluiting...

  1987

 3. Richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaarwegen van de CEMT-klassen I t/m IV

  In deze richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaarwegen van de CEMT-klassen I t/m IV wordt ingegaan op maatgevende schepen, indeling profielvarianten, profiel voor rechte vaarvakken, bochten...

  1987

 4. Licht en waterplanten, Veluwemeer

  1987

 5. Scheve buiging

  Op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de afdeling voor Tunneltechniek en Ondergrondse Werken en de afdeling Geotechniek, werd in 1985 een studiecommissie geinstalleerd met als taak...

  1987

 6. UPTAQE-a mathematical model for simulation of the accumulation of micro-pollutants in aquatic food-chains : model description

  1987

 7. Verslag van de zevende meting longitudinaal verplaatsingsonderzoek voorjaar 1987

  Dit rapport doet verslag van de zevende meting longitudinaal verplaatsingsonderzoek (LVO). Achtereenvolgens worden de opzet van de zevende meting en de aanvulling van en veranderingen binnen het panel;...

  1987

 8. Dijkverzwaring Ameland : toetsing golfhoogte vak O

  Notitie over de verzwaring van de Waddenzeedijk van Ameland. Getoetst is de golfhoogte in vak O.

  1987

 9. Plaatsing, onderzoek en expositie van een 17e eeuwse ventjager

  In september 1986 is te Swifterbant het wrak van een evntjager gevonden, die rond 1700 is vergaan. Doordat het schip met slagzij in de grond lag waren de bakboordzijde en de woonruimte nog grotendeels...

  1987

 10. Voortgangsrapportage van het door de RGD uitgevoerde onderzoek 1986/ 1987 in het kustgebied tussen Castricum en Camperduin

  De RGD levert een bijdrage aan het onderzoek naar de processen die van invloed zijn op de grootschalige ontwikkeling van de Nederlandse kust in de afgelopen 100 jaar, om aan de hand van deze processen...

  1987