Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Maatregelen en routeknelpunten : vooronderzoek RWS Rapportendatabank

  1987

 2. Rivers : three-dimensional phenomena in straight flumes with mobile bed : report on investigation RWS Rapportendatabank

  Three-dimensional phenomena have been observed during tests carried out in a straight sand flume in the "De Voorst" Laboratory. These three-dimensional phenomena hamper the interpretation of the results...

  1987

 3. Het grondwaterregime en de ontzilting in 1985, twee jaar na het afsluiten van het markiezaat van Bergen op Zoom RWS Rapportendatabank

  In april 1983 is het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten besproken van het onderzoek...

  1987

 4. Reconstructie van het lijnenplan van een 17e eeuwse koopvaarder (Noordoostpolder E 81) RWS Rapportendatabank

  In het museum voor scheepsarcheologie te Ketelhaven staan de resten opgesteld van een 17e eeuwse koopvaarder. Aan de hand van veldtekeningen uit de jaren 1957, 1969 en 1978 is een lijnenplan tot stand...

  1987

 5. Macrozoobenthos in an ebb tidal delta complex in the south-west of the Netherlands (The Voordelta) RWS Rapportendatabank

  1987

 6. Commentaar bij de gereconstrueerde kustlijn van ca. 1600 A.D. RWS Rapportendatabank

  De door de Rijks Geologische Dienst (RGD) gereconstrueerde kustlijn van de Hollandse kust ten tijde van ca. 1600 A.D., wordt vergeleken met berekeningen volgens deéén-lijn theorie. Geconcludeerd...

  1987

 7. Modellering van de verspreiding van verontreinigende stoffen in het grondwater in en rond het Dalemse Gat : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  1987

 8. Verkeersonderzoek RW 68 Roermond 1986 RWS Rapportendatabank

  Uitwerking van een op 19 juni 1986 gehouden weg-enquête op de RW 768 (N-68) Roermond - Maalbroek, in het kader van de tracé-studies voor de RW 73. Het onderzoek is gehouden in aansluiting...

  1987

 9. Mobiliteit in de middelgrote steden : evaluatie fietsroutenetwerk Delft RWS Rapportendatabank

  1987

 10. Richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaarwegen van de CEMT-klassen I t/m IV RWS Rapportendatabank

  In deze richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaarwegen van de CEMT-klassen I t/m IV wordt ingegaan op maatgevende schepen, indeling profielvarianten, profiel voor rechte vaarvakken, bochten...

  1987