Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Scheepshoogte metingen op het Kanaal door Walcheren 1986

  1987

 2. Rivers : three-dimensional phenomena in straight flumes with mobile bed : report on investigation

  Three-dimensional phenomena have been observed during tests carried out in a straight sand flume in the "De Voorst" Laboratory. These three-dimensional phenomena hamper the interpretation of the results...

  1987

 3. Het grondwaterregime en de ontzilting in 1985, twee jaar na het afsluiten van het markiezaat van Bergen op Zoom

  In april 1983 is het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten besproken van het onderzoek...

  1987

 4. Reconstructie van het lijnenplan van een 17e eeuwse koopvaarder (Noordoostpolder E 81)

  In het museum voor scheepsarcheologie te Ketelhaven staan de resten opgesteld van een 17e eeuwse koopvaarder. Aan de hand van veldtekeningen uit de jaren 1957, 1969 en 1978 is een lijnenplan tot stand...

  1987

 5. Macrozoobenthos in an ebb tidal delta complex in the south-west of the Netherlands (The Voordelta)

  1987

 6. Commentaar bij de gereconstrueerde kustlijn van ca. 1600 A.D.

  De door de Rijks Geologische Dienst (RGD) gereconstrueerde kustlijn van de Hollandse kust ten tijde van ca. 1600 A.D., wordt vergeleken met berekeningen volgens deéén-lijn theorie. Geconcludeerd...

  1987

 7. Richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaarwegen van de CEMT-klassen I t/m IV

  In deze richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaarwegen van de CEMT-klassen I t/m IV wordt ingegaan op maatgevende schepen, indeling profielvarianten, profiel voor rechte vaarvakken, bochten...

  1987

 8. Licht en waterplanten, Veluwemeer

  1987

 9. Scheve buiging

  Op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de afdeling voor Tunneltechniek en Ondergrondse Werken en de afdeling Geotechniek, werd in 1985 een studiecommissie geinstalleerd met als taak...

  1987

 10. Dijkverzwaring Ameland : toetsing golfhoogte vak O

  Notitie over de verzwaring van de Waddenzeedijk van Ameland. Getoetst is de golfhoogte in vak O.

  1987