Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Bochtaanpassing kanaal bij Sluiskil en Sas van Gent : eindrapport werkgroep TGK RWS Rapportendatabank

  Diverse ontwerpen voor bochtaanpassing en kanaalverbreding op het tracé Sas van Gent-Sluiskil.

  1987

 2. Globaal ontwerp stortstenen oeverbeschermingsconstructie voor het Eemskanaal RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van de scheepvaarteisen voor het Eemskanaal (vaarweg klasse V) is een oeverbescherming middels stortsteen ontworpen. Aandacht is m.n. besteed aan de stabiliteit van de bestorting.

  1987

 3. Voorspelling verkeersintensiteiten RWS Rapportendatabank

  1987

 4. Validatie versie 3.0 RWS Rapportendatabank

  De definitieve versie van een rekeninstrument voor korte termijn prognoses betreffende ontwikkelingen in het personen- en goederenvervoer op macro-niveau wordt aan een validatiestudie onderworpen. Deze...

  1987

 5. Rekonstruktie kruispunt Polderdreef RWS Rapportendatabank

  Via voor- en na-onderzoek is ingegaan op de effecten van het aanleggen van bushalten en gelijkvloerse oversteekplaatsen op de Polderdreef, nabij de aansluiting van de Atol te Lelystad. De reconstructie...

  1987

 6. Het grondwaterregime en de ontzilting in 1985, twee jaar na het afsluiten van het Markiezaat van Bergen op Zoom RWS Rapportendatabank

  In april 1983 is het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten besproken van het onderzoek...

  1987

 7. Mogelijkheden voor toepassing van asfaltprodukten bij duinvoetverdedigingen en strandhoofden RWS Rapportendatabank

  Een samenvatting wordt gepresenteerd voor de toepassing van asfalt in de kustwaterbouw, met name bij strandhoofden en duinvoetverdedigingen. Aangegeven wordt bij welke onderdelen welk asfaltprodukt kan...

  1987

 8. Spoed inventarisatie meetwerk RWS Rapportendatabank

  1987

 9. Scheepshoogte metingen op het Kanaal door Walcheren 1986 RWS Rapportendatabank

  1987

 10. Numerical model for cone penetration testing (CPT) in clay RWS Rapportendatabank

  First evidence is given for a number of empirical and theoretical models for the undrained clay problem. Then results of finite element computations with small strains are reviewed. Finally the theory...

  1987