Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Spatial distribution of nutrients in the North Sea, and their natural background and reference values

  This paper presents the reference values for inorganic nutrients N, P, and dissolved silicate (diss. Si) in various geographical regions, as well as the measured mean winter concentrations from 1975 to...

  1987

 2. Beschrijving van de populaties van snoekbaars, baars, brasem, blankvoorn en spiering in het Markermeer

  1987

 3. Historical and present-day engineering aspects of lowland development in the Netherlands

  Study of the engineering works which were necessary to develop the Netherlands into its present-day conditions and to maintain or improve that situation.The history of the development of the lowlands is...

  1987

 4. Herinrichting Veersedam Rijksweg 57 : projectnota

  In het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV), alsmede in het Rijkswegenplan 1984 (RWP 1984), is als onderdeel van het hoofdwegennet rijksweg 57 (RW57) opgenomen. Deze rijksweg vormt de verbinding tussen...

  1987

 5. Bochtaanpassing kanaal bij Sluiskil en Sas van Gent : eindrapport werkgroep TGK

  Diverse ontwerpen voor bochtaanpassing en kanaalverbreding op het tracé Sas van Gent-Sluiskil.

  1987

 6. Globaal ontwerp stortstenen oeverbeschermingsconstructie voor het Eemskanaal

  Aan de hand van de scheepvaarteisen voor het Eemskanaal (vaarweg klasse V) is een oeverbescherming middels stortsteen ontworpen. Aandacht is m.n. besteed aan de stabiliteit van de bestorting.

  1987

 7. Voorspelling verkeersintensiteiten

  1987

 8. Het grondwaterregime en de ontzilting in 1985, twee jaar na het afsluiten van het Markiezaat van Bergen op Zoom

  In april 1983 is het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten besproken van het onderzoek...

  1987

 9. Mogelijkheden voor toepassing van asfaltprodukten bij duinvoetverdedigingen en strandhoofden

  Een samenvatting wordt gepresenteerd voor de toepassing van asfalt in de kustwaterbouw, met name bij strandhoofden en duinvoetverdedigingen. Aangegeven wordt bij welke onderdelen welk asfaltprodukt kan...

  1987

 10. Spoed inventarisatie meetwerk

  1987