Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Bepaling van de cesium-radioactiviteit in monsters oppervlaktewater RWS Rapportendatabank

  1987

 2. Aanpassingen van verkeersruimten voor medegebruik door gehandicapte mensen : landelijke enquete naar de stand van zaken RWS Rapportendatabank

  Ingegaan wordt op de resultaten van een landelijke enquete om tot een totaalbeeld te komen van de wijze waarop en de mate waarin gemeenten aandacht besteden aan de mobiliteitsbevordering van mensen...

  1987

 3. Herinrichting Veersedam rijksweg 57 : projectnota mei 1987 RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze nota is het aangeven van mogelijke oplossingen voor knelpunten op de Veersedam in RW57 na openstelling van de weg over de stormvloedkering eind 1987 en het analyseren van deze oplossingen...

  1987

 4. Final report on the laserfluorosensorcontract RWS Rapportendatabank

  This report deals with the international survey among the European countries to investigate the need for classification of oil and other pollutants at sea and to find out the user requirements, with respect...

  1987

 5. Spatial distribution of nutrients in the North Sea, and their natural background and reference values RWS Rapportendatabank

  This paper presents the reference values for inorganic nutrients N, P, and dissolved silicate (diss. Si) in various geographical regions, as well as the measured mean winter concentrations from 1975 to...

  1987

 6. Beschrijving van de populaties van snoekbaars, baars, brasem, blankvoorn en spiering in het Markermeer RWS Rapportendatabank

  1987

 7. Effecten van de 30 km/u-zone in het landsherenkwartier te Deventer : verkeerskundig onderzoek RWS Rapportendatabank

  1987

 8. Evaluatie-studie verkeersveiligheid in stadsvernieuwingsgebieden RWS Rapportendatabank

  1987

 9. Historical and present-day engineering aspects of lowland development in the Netherlands RWS Rapportendatabank

  Study of the engineering works which were necessary to develop the Netherlands into its present-day conditions and to maintain or improve that situation.The history of the development of the lowlands is...

  1987

 10. Herinrichting Veersedam Rijksweg 57 : projectnota RWS Rapportendatabank

  In het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV), alsmede in het Rijkswegenplan 1984 (RWP 1984), is als onderdeel van het hoofdwegennet rijksweg 57 (RW57) opgenomen. Deze rijksweg vormt de verbinding tussen...

  1987