Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Attitude-onderzoek parkeren in Tilburg RWS Rapportendatabank

  1986

 2. Uitbreiding zandwingebied Krammer-oost RWS Rapportendatabank

  1986

 3. Visie op de datacommunicatie infrastructuur binnen de RWS en stappenplan RWS Rapportendatabank

  De automatisering zal in steeds bredere lagen van de RWS-organisatie doordringen en meer en meer geïntegreerd worden in het totale bedrijfsproces. Genoemde ontwikkelingen hebben o.a. tot gevolg dat...

  1986

 4. On the adaptation of the mussel Mytilus Edulis L. to different environmental suspended matter concentrations RWS Rapportendatabank

  There is evidence that dredging operations in coastal waters and estuaries lead to an increase of concentrations of suspended matter (SPM). Filterfeeding bivalves, such as Mytilus edulis, may adapt their...

  1986

 5. De grondwaterstanden in de natuurlijke wilgenbossen van Zuidelijk Flevoland over de periode 1982-1985 RWS Rapportendatabank

  Voor de inrichting en het beheer van de natuurlijke wilgenbossen in Zuidelijk Flevoland is vanaf 1982 een systematisch onderzoek naar de waterhuishouding in deze gebieden gedaan. In dit rapport worden...

  1986

 6. Modellering van het gedrag van organische microverontreinigingen in het Ketelmeer met een level 3 fugaciteitsmodel RWS Rapportendatabank

  1986

 7. Extension of the third generation ocean wave model with refraction

  A so - called 3rd generation wave model has been developed with the purpose of having a reliable model for hindcast and of real time applications. S. and K. Hasselmann have presented a global version of...

  1986

 8. De afwikkeling van het scheepvaartverkeer via het sluiscomplex Terneuzen en op het kanaal Terneuzen-Gent RWS Rapportendatabank

  T.b.v. de Werkgroep Afwikkeling Scheepvaartverkeer (TGAS) van de Technische Schelde Commissie (TSC), Sub-Commissie Kanaal van Terneuzen naar Gent (STG) zijn onderzocht: prognoses voor het zeescheepvaartverkeer...

  1986

 9. Bevolkingsprognose Urk 1985 : resultaten en berekeningswijze RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd en verantwoord van de bevolkingsprognose 1985. Het jaartal 1985 slaat op het jaar waarin de prognose is vervaadigd en is tevens het eerste...

  1986

 10. Zand-watermengselstromingen : verslag van een experimentele studie naar het gedrag van zand-watermengselstromen boven water RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze studie is het opdoen van ervaring met een experimentele faciliteit bij grote zandconcentraties, het bepalen van de evenwichtssituatie als functie van debiet en zandconcentratie en...

  1986