Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Waalbocht Nijmegen : aanvullend onderzoek naar het effect van een "lange" vaste laag op de vaargeulbreedte : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het analyse-onderzoek van stromingsweerstandsmetingen welke uitgevoerd zijn in de Waalbocht te Nijmegen, welke tussen 1983 en 1988 verbeterd is middels de aanleg van een vaste laag. Deze...

  1986

 2. Omgaan met verontreiniging : emissie - onderzoek in de komende jaren RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt bezien hoe binnen DBW/RIZA het emissie-onderzoek de komende jaren het beste kan worden vervuld. Er worden onderzoeksvelden en hoofdlijnen voor het emissie-onderzoek in de toekomst aangegeven....

  1986

 3. Het ontstaan van het Marsdiep en deZuiderzee : lezing, gehouden te Amsterdam op 25-3-1983, met aanvullingen RWS Rapportendatabank

  Er wordt een overzicht gegeven van recentelijk verzamelde geologische, palynologische, C-14 en archeologische gegevens. Deze worden gesteld naast relevante oudere gegevens.

  1986

 4. Bevolkingsprognose Almere 1986 RWS Rapportendatabank

  In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van de bevolkingsprognose Almere 1986. De weergegeven resultaten hebben voornamelijk betrekking op de bevolkingsomvang- en samenstelling...

  1986

 5. De maatgevende hoogwaterstanden langs de Maas van Lith tot Boxmeer RWS Rapportendatabank

  1986

 6. Het informatie- en automatiseringsplan van de afdeling verdedigingsvoorbereiding (A-4) RWS Rapportendatabank

  1986

 7. Werken met Waterkwaliteit : WAKWAL en AVEWAD, WWSEL en OSTWAT RWS Rapportendatabank

  De kwaliteitsgegevens van de wateren van Nederland, inclusief Noordzee en Waddenzee, zijn opgeslagen in een groot geautomatiseerd gegevensbestand. De verschillende programma's worden beschreven: WAKWAL,...

  1986

 8. Recreatie-onderzoek Grevelingen in 1986 : de herkomst van afgemeerde vaartuigen in de (voormalige) werkhavens en de omvang van de sportvisserij op een dag in het hoogseizoen RWS Rapportendatabank

  Naast een onderzoek naar de herkomst van vaartuigen in de (voormalige) werkhavens, is er in 1986 een onderzoek verricht nar de omvang van de sportvisserij in de Grevelingen. Beide onderzoeken hebben elk...

  1986

 9. Pomp accumulatie centrale Brouwersdam en IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  1986

 10. Zout/zoet-scheidingssysteem bij schutsluizen : een inventarisatie RWS Rapportendatabank

  1986