Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Deltahoogte Kooiduinen RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van de leidraad duinafslag van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is voor de Friese waddeneilanden de veiligheid van de zeereep onder superstormomstandigheden bepaald....

  1986

 2. Tij en taal : kontaktblad Dienst Getijdewateren RWS Rapportendatabank

  1986

 3. De kans op blauwalgenbloeien in de randmeren van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Dit rapport beoogt aan te geven in welke mate de randmeren van de Markerwaard gevoeliger zijn voor de bloei van blauwalgen dan het huidige Markermeer en IJmeer. Het materiaal van waaruit theoriën...

  1986

 4. Te verwachten ontwikkelingen in het Oosterscheldebekken na 1987 RWS Rapportendatabank

  Op basis van onderzoekresultaten uit verschillende onderzoeksprojecten worden voorspellingen gedaan over de ontwikkeling van de Oosterschelde na 1987. Het abiotische en biotische milieu na het gereedkomen...

  1986

 5. Uitvoering gewasbescherming 1985 RWS Rapportendatabank

  Verslag van de onkruidbestrijding in 1985, mede met de inzet van vliegtuigen.

  1986

 6. Verslag van de missie, inzake het "National Water Plan" van Iran : 6- 18 april 1986 RWS Rapportendatabank

  In deze notitie wordt verslag gedaan van een nederlandse missie naar Iran in april 1986. Doel van de missie was om na te gaan of samenwerking tussen Nederland en Iran bij het opstellen van een nationaal...

  1986

 7. Invloed stroomrichting-afhankelijke bodemruwheid op de getijvoortplanting : onderzoek naar de invloed van in de tijd abrupt variƫrende C-waarde op de getijvoortplanting in de Schelde-Rijn verbinding RWS Rapportendatabank

  De hydraulische ruwheid in een estuarium, rivier of havenmonding zal afhankelijk van o.a. bodemveranderingen en bodemvormen variëren in de tijd. Er is behoefte aan het isoleren van de invloed van...

  1986

 8. Jaarverslag 1984 directie sociaal-economische ontwikkeling RWS Rapportendatabank

  1986

 9. Waalbocht Nijmegen : aanvullend onderzoek naar het effect van een "lange" vaste laag op de vaargeulbreedte : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het analyse-onderzoek van stromingsweerstandsmetingen welke uitgevoerd zijn in de Waalbocht te Nijmegen, welke tussen 1983 en 1988 verbeterd is middels de aanleg van een vaste laag. Deze...

  1986

 10. Omgaan met verontreiniging : emissie - onderzoek in de komende jaren RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt bezien hoe binnen DBW/RIZA het emissie-onderzoek de komende jaren het beste kan worden vervuld. Er worden onderzoeksvelden en hoofdlijnen voor het emissie-onderzoek in de toekomst aangegeven....

  1986