Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Operationalisering van de begrippen best uitvoerbare en beste bestaande technieken

  1986

 2. Middensluis Terneuzen opnieuw in gebruik

  Een historisch overzicht van het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt gegeven. De herstelwerkzaamheden aan de Middensluis (reserve voor de Westsluis), waarbij een nieuw buitenhoofd is geconstrueerd, de...

  1986

 3. Integratie Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders Directie Zuiderzeewerken RWS : plan van aanpak (concept) 18 februari 1986

  Inhoud: Achtergronden; Uitgangspunten; Procesgang; Activiteiten m.b.t. het integratieonderzoek; Besluitvorming; Verwezenlijking; Nazorg; Evaluatie; Tijdsplanning; Betrokkenheid van de medewerkers bij het...

  1986

 4. De tafeleenden in het noordelijk deel van het Deltagebied

  In het kader van het onderzoek Peilbeheer-ecosysteem Hollandsch Diep Haringvliet is onderzoek verricht aan de tafeleend. Deze soort komt sinds 1974 in het najaar in grote aantallen op het Haringvliet voor....

  1986

 5. Handleiding procedure "Etmaalregio"

  Met behulp van de procedure "Etmaalregio" kan, op geautomatiseerde wijze, per maand, per telpunt een aantal standaardtabellen met verkeersintensiteiten geraadpleegd worden. Tevens is het mogelijk...

  1986

 6. Licht en waterplanten, Veluwerandmeer

  1986

 7. Rapprtage onderzoek opslagsystemen : OPAC : PAC

  Bevat: resultraten studies PAC-systeem; resultaten studies OPAC-systeem; overige systemen; financieel-economische evaluatie; eindconclusie eerste fase en opzet vervolg onderzoek.

  1986

 8. Controleplan milieudelicten Noordzee

  Beschrijving van het controleplan milieudelicten Noordzee waarbij aan de orde komen : de wettelijke voorschriften, de opsporingsambtenaren, controle naleving voorschriften, procedures vervolging ze...

  1986

 9. Landbouw in de stadsrand (exclusief en toch bereikbaar, zelfstandig en toch afhankelijk

  In deze studie wordt de stadsrandproblematiek benaderd vanuit de landbouwfunctie. De doelstelling van het onderzoek is het nagaan hoe sterk het landelijk gebied en het stadsgebied, zowel ruimtelijk als...

  1986

 10. Overzicht van "stressparameters" voor de conditiebepaling van mariene bodemdieren

  Ter voorbereiding van onderzoek naar bruikbare stressparameters in het kader van actieve biologische monitoring is een literatuurstudie verricht naar thans bekende stressparameters en hun toepassingen....

  1986