Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Waterkwaliteitsonderzoek in het kader van integraal waterbeheer van het Noordelijk Deltabekken RWS Rapportendatabank

  1986

 2. Syllabus themadagen ALSEC medewerkers (Algemene Secretarieƫn) RWS Rapportendatabank

  1986

 3. Afvoerverdeling Merwedekanaal en gekanaliseerde Linge : meting op 27 november 1984 RWS Rapportendatabank

  Deze nota omvat een presentatie van de meetgegevens van de op 27 november 1984 uitgevoerde meting in een drietal schutsluizen in het Merwedekanaal en de gekanaliseerde Linge

  1986

 4. Foto's van de verbrandingsproeven op Scheveningen (van 22 april tot 1 mei 1986) RWS Rapportendatabank

  Fotoreportage van de verbranding van de oliesoorten: Escravos- en Kuwait-olie.

  1986

 5. Onderzoek naar de zoutindringing op de Antwerpse havendokken en het Albertkanaal bij lage debieten RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de zoutindringing op de havendokken van Antwerpen en met name het Albertkanaal (de scheepvaartverbinding tussen de Maas en de havendokken). In deze nota wordt de vraag beantwoord, wat...

  1986

 6. Intensiteiten (brom)fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer '85 : evaluatie fietsroutenetwerk Delft RWS Rapportendatabank

  1986

 7. Operationalisering van de begrippen best uitvoerbare en beste bestaande technieken RWS Rapportendatabank

  1986

 8. Middensluis Terneuzen opnieuw in gebruik RWS Rapportendatabank

  Een historisch overzicht van het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt gegeven. De herstelwerkzaamheden aan de Middensluis (reserve voor de Westsluis), waarbij een nieuw buitenhoofd is geconstrueerd, de...

  1986

 9. Integratie Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders Directie Zuiderzeewerken RWS : plan van aanpak (concept) 18 februari 1986 RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Achtergronden; Uitgangspunten; Procesgang; Activiteiten m.b.t. het integratieonderzoek; Besluitvorming; Verwezenlijking; Nazorg; Evaluatie; Tijdsplanning; Betrokkenheid van de medewerkers bij het...

  1986

 10. De tafeleenden in het noordelijk deel van het Deltagebied RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoek Peilbeheer-ecosysteem Hollandsch Diep Haringvliet is onderzoek verricht aan de tafeleend. Deze soort komt sinds 1974 in het najaar in grote aantallen op het Haringvliet voor....

  1986