Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Grondwaterproblematiek in stedelijke gebieden RWS Rapportendatabank

  Er bestaan in veel Nederlandse gemeenten problemen met grondwater. Deze problemen hebben zowel betrekking op te lage grondwaterstanden (b.v. droogvallende houten funderingspalen) als op te hoge grondwaterstanden...

  1986

 2. Reaƫratie en bodemzuurstofverbruik in oppervlaktewateren RWS Rapportendatabank

  Verslag van een eutrofiëringsonderzoek met als doel het verwerven van inzicht in oorzaken en gevolgen van eutrofiëring, om uiteindelijk te komen tot effectieve beheersmaatregelen, welke nadelige...

  1986

 3. Uitwijkhavens : beleidsnota betreffende uitwijkhavens op het Nederlandse deel van de vaarweg Europoort - Ruhrgebied RWS Rapportendatabank

  1986

 4. Bevolkingsgegevens gemeente Almere per 31 december 1985 RWS Rapportendatabank

  Tabellarisch overzicht van de bevolkingssamenstelling van de gemeente Almere per 31 december 1985.

  1986

 5. Invloed dichtheidsverschillen op belastingen van deur en schip tijdens en na het trekken roldeur : tekst RWS Rapportendatabank

  1986

 6. Translatiegolven opgewekt door schepen : verslag literatuurstudie RWS Rapportendatabank

  De in de literatuur beschreven situaties, waarin translatiegolven door schepen worden opgewekt, zijn geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie zijn die situaties, die in de praktijk...

  1986

 7. De mobiliteitsontwikkeling tot 1991 en 2000 bij verschillende ekonomische scenario's RWS Rapportendatabank

  Doet verslag van de vooruitberekeningen tot jaren 1991 en 2000, die in opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat door de Verkeers- en Vervoersgroep TNO zijn uitgevoerd met behulp van het...

  1986

 8. Evaluatie van de golfberekeningen met GONO over de periode oktober 1985 - april 1986

  KNMIAUT87-04 Resultaten van GONO, het operationele golfmodel van het KNMI voor golfhoogte, laagfrekwentie golfhoogte en wind vektor, worden vergeleken met waarnemingen. De vergelijking beslaat de periode...

  1986

 9. Normeringssysteem voorzieningsniveau treindienst (NVT) RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het Normeringssysteem Voorzieningsniveau Treindienst (NVT) opgesteld door de Nederlandse Spoorwegen (NS) en het Directoraat-Generaal van het Verkeer (DGV). Doel is het vervoersaanbod zo objectief...

  1986

 10. Foto's van de TNO-proeven op Texel : de verbranding van F3-olie met Wescon 2000 (op 12 mei 1986) RWS Rapportendatabank

  Fotoreportage van de TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek)-proeven op Texel van F3-olie met het ontstekingsmiddel Wescon 2000.

  1986