Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Winkelen zonder openbaar vervoer : de HTM-staking en het veranderende koopgedrag in de Haagse City RWS Rapportendatabank

  10-1986

 2. Kustgenese : Mathematische profielanalyse van de onderzeese oever en de aansluitende zeebodem voor de Nederlandse kust RWS Rapportendatabank

  Opname van kustprofielen uit 1984 zijn gebruikt om de wiskundige profiel analyse van Everts (1978) te toetsen. De analyse blijkt niet voor de gehele Nederlandse kust toepasbaar. Overigens wordt geconcludeerd...

  10-1986

 3. Verkeerstechnische specificaties aktiewagens RWS Rapportendatabank

  Aktiewagens, ook wel pijlwagens genoemd, worden gebruikt om een rijstrook af te sluiten voor verkeer bij werk aan de weg.

  In deze nota zijn een aantal verkeerstechnische specificaties neergelegd...

  10-1986

 4. Werkgroep Landbouwwatervoorziening Zoommeer : basisrapport 8 : baten en kosten van externe wateraanvoer voor het zandgebied van West-Noord-Brabant RWS Rapportendatabank

  10-1986

 5. Manoeuvring aspects of ships RWS Rapportendatabank

  10-1986

 6. Terra-fixa : commentaar van de dienstcommissie Benedenrivieren - daarin bijgestaan door drs F. Dekkers van de Stichting Mede - op het rapport Metamorfose van de werkgroep Aqua-vite RWS Rapportendatabank

  04-10-1986

 7. Evaluatienota plaatsen dorpelbalken RWS Rapportendatabank

  De uitvoerende fase van het Plaatsen Elementen Bedrijf omvatte ondermeer het plaatsen van 62 dorpelbalken in de drie sluitgaten en de bijbehorende bouwdokhandelingen.

  22-10-1986

 8. Evaluatienota koeling : a: pijlers, b: dorpelbalken RWS Rapportendatabank

  In het ontwerp van de pijlers is ervan uitgegaan dat er als gevolg van de bouwmethode geen overschrijding van de treksterkte mag optreden. Dit heeft geleid tot koelen van de beton gedurende de eerste ...

  27-10-1986

 9. Conservering schuiven Haringvlietsluizen te Stellendam RWS Rapportendatabank

  11-1986

 10. De (on)opvallendheid van verkeerslichten op verlichte wegen RWS Rapportendatabank

  11-1986