Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Theoriebeschrijving axiaalsymmetrie van het programma MICRO RWS Rapportendatabank

  10-1986

 2. Visuele en esthetische aspecten ten aanzien van een mogelijke wisselstrook in de Heinenoordtunnel RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar mogelijkheden van een wisselstrook voor de Heinenoordtunnel voor een betere doorstroming van het verkeer.

  10-1986

 3. VGD-metingen op proefvakken R057 RWS Rapportendatabank

  10-1986

 4. Remote sensing in het benedenrivierengebied : havens Rotterdam en omgeving Dordrecht RWS Rapportendatabank

  10-1986

 5. Bespreking van het vaargedrag van een leeg vier- en zesbaksduwstel in bochten en onder invloed van dwarswind RWS Rapportendatabank

  10-1986

 6. Nieuwe sluis Terneuzen : globale kostenraming RWS Rapportendatabank

  10-1986

 7. Dokumentatie programmatuur atmosferische correctie satellietbeelden RWS Rapportendatabank

  Bevat documentatie van het software pakket CIPA

  10-1986

 8. Evaluatienota slibzuigen pijler RWS Rapportendatabank

  De aanwezigheid van zand of slib onder de pijler in de middenvakken over een oppervlak groter dan 15 m2 met een laagdikte van 15 mm of meer, kon aanleiding geven tot ongewenste kanaalvorming ingeval dit...

  10-1986

 9. Evaluatienota grouten dorpelbalken RWS Rapportendatabank

  Na het plaatsen van de dorpelbalken worden deze tijdelijk gefixeerd. Vanaf de verkeerskoker wordt per balkkop aan de NZZ en draadspindel uitgedraaid, dat zich bevindt tussen balk en pijlersponning.

  10-1986

 10. Voorlopige resultaten meetwaarten met twee geladen bakken in een afvarend zesbaksduwstel RWS Rapportendatabank

  10-1986