Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Rivers : flow resistance and bedform dimensions for varying flow conditions results of flume experiments with flume width 1.50 m and 1.125 m : report on investigations RWS Rapportendatabank

  09-1986

 2. Toleranties (toelichting documentatiesysteem) : dossier RWS Rapportendatabank

  Tolerantie is de toegestane afwijking van een bepaalde norm. Het begrip " toleranties"kan hier worden omschreven als de geometrische passingsproblematiek tussen pijlers, tegelmatten, funderingsbed,...

  10-09-1986

 3. Bezoek aan Egypte RWS Rapportendatabank

  24-09-1986

 4. Beoordeling van de konstruktieve waarde van de konstruktie met een zandcementfundering van rijksweg 7, gemaakt volgens bestek F1345 RWS Rapportendatabank

  10-1986

 5. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : aanval van haalgolf op taludbekleding van stortsteen en zetsteen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Het fysisch modelonderzoek met het model van de Schelde- Rijnverbinding en schaalmodellen van Europa-I bakken met duwboot wordt besproken. Een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de in een model...

  10-1986

 6. Onderzoek vaargeulbreedte in bocht van Heerjansdam RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het onderzoek naar de benodigde vaargeulbreedte voor zeeschepen met een diepgang van 9,45 m (31 ft).In de bocht van Heerjansdam en elders op de Oude Maas, van de Botlekbrug tot de splitsing...

  10-1986

 7. Invloed van temperatuur op precisie-waterpasinstrumenten met compensator RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt de vizierlijnafwerking van precisie-waterpasinstrumenten met compensator beschreven, tijdens afkoeling of opwarming van 2', 35' of 50' celcius naar kamertemperatuur (20'). Bij bijna...

  10-1986

 8. Fietskader : een overzicht van de kennis van het fietsverkeer RWS Rapportendatabank

  10-1986

 9. Passage van de Noordersluis te IJmuiden door diepstekende schepen RWS Rapportendatabank

  10-1986

 10. Analyse brainstorming meerjaren informatieplan bouwdiensten RWS Rapportendatabank

  10-1986