Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Three-dimensional modelling of suspended sediment transport for currents and waves : sutrench - 3D model RWS Rapportendatabank

  Describes the basic equations, simplifications, boundary conditions, numerical solution methods and test cases of the Sutrench-3D model, which is a mathematical model to compute the three-dimensional...

  11-1986

 2. Evaluatienota grouten bovenbalken : grouten vijzels en afwerken bovenbalken RWS Rapportendatabank

  De opleggingen van de bovenbalken dienen, nadat deze definitief in de sponning zijn ingeklemd, in staat te zijn golfbelastingen en eventuele rotatie of deformaties van pijlers van beperkte omvang op te...

  11-1986

 3. NBD00798 Richtlijnen verankeringen, anders dan door het instorten van ankers RWS Rapportendatabank

  11-1986

 4. Sluizencomplex te Terneuzen : Westsluis, Middensluis, Oostsluis : voorschriften en regelingen bij schutten en spuien RWS Rapportendatabank

  11-1986

 5. Westsluis Terneuzen : plots van banen gevaren in de simulator in fase IV RWS Rapportendatabank

  11-1986

 6. Chemicaliën-bestrijdingsvaartuig RWS Rapportendatabank

  11-1986

 7. Kwantitatieve relatie tussen het gedrag van vis en waterstroming bij een pompaccumulatiecentrale (PAC) in het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  06-11-1986

 8. Workshop infrastructuur 13 november 1986 RWS Rapportendatabank

  13-11-1986

 9. Routekeuze van automobilisten : een onderzoek naar kwalitatieve keuzefactoren RWS Rapportendatabank

  Om de juiste kwalitatieve variabelen op een adequate wijze in de latere stated-preference experimenten op te kunnen nemen is een voorstudie uitgevoerd met als doel na te gaan welke kwalitatieve variabelen...

  12-1986

 10. Relatie tussen dispersiecoëfficiënt, getijsnelheid en zoetwatertoevoer RWS Rapportendatabank

  12-1986