Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Stormvloedkering Oosterschelde : eindsituatie pijlerdam muA = 15000 m2 Stroomgatversmalling in de Hammen : stroombeeld- en ontgrondingenonderzoek : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Eerste ontgrondingsonderzoek dat werd uitgevoerd nadat door Rijkswaterstaat de beslissing was genomen de stormvloedkering te voorzien van een totale effectieve doorstroomopening.

  07-1986

 2. Stormvloedkering Oosterschelde : eindsituatie pijlerdam muA = 17000 m2 : stroombeeldonderzoek : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Dit onderzoek betrof vrijwel uitsluitend het stroombeld van de benedenstroomse rand van de bodembescherming en de bepaling van de afvoerkoëfficient mu.

  07-1986

 3. Evaluatienota kwaliteitscontrole : (staaldraden en eindverbindingen) RWS Rapportendatabank

  De veiligheid en vooral de kwaliteit speelt een enorme rol bij het Oosterscheldeproject. Het kwaliteitsbureau Ankerbehandeling Dosbouw is doorgegroeid naar een zelfstandig bureau binnen de Dosbouw-organisatie....

  07-1986

 4. Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van de Directie Benedenrivieren en taakvoorgangers (1875-1975) van Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Bevat: 1. Organisatie en beheersgebieden; 2. beschrijving van de belangrijkste onder de directie Benedenrivieren en taakvoorgangers ressorterende wateren en de grootste met betrekking tot deze wateren...

  07-1986

 5. Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren : analyse golf(klap)belasting op asfalt-zandlichaam aan duinvoet, t.p.v. de Golflinks : verlag onderzoek RWS Rapportendatabank

  07-1986

 6. Westsluis Terneuzen : 2e interimverslag nautische procedures bij de passage van de Westsluis RWS Rapportendatabank

  07-1986

 7. Jaarverslag THORUM 1985 : (operationeel) RWS Rapportendatabank

  07-1986

 8. Oliebestrijdingsmiddelen en -materieel : overzicht van het aanwezige potentieel in Nederland RWS Rapportendatabank

  Het overzicht van oliebestrijdingsmiddelen en -materiaal is een inventarisatie van het in Nederland bij overheidsinstanties en particulieren aanwezige bestrijdingspotentieel voor de binnenwateren. In het...

  07-1986

 9. Translatiegolven op het Oosterscheldebekken als gevolg van het sluiten van schuiven in de kering RWS Rapportendatabank

  Op 2 juli 1986 zijn alle schuiven in de Oosterscheldekering getest, met uitzondering van schuif R1. Gedurende de 2 uur durende test zijn de schuiven neergelaten en vervolgens weer opgehaald tijdens...

  15-07-1986

 10. Stormvloedkering Oosterschelde : gat in asfaltmastiek bodemverdediging : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar een faalmechanisme van de asfaltmastiek bodemverdediging van de Stormvloedkering in de Oosterschelde. Het onderzochte faalmechanisme bestaat uit het tijdens een periode van weigerende...

  08-1986