Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Bespreking van het vaargedrag van een leeg vier- en zesbaksduwstel in bochten en onder invloed van dwarswind RWS Rapportendatabank

  10-1986

 2. Nieuwe sluis Terneuzen : globale kostenraming RWS Rapportendatabank

  10-1986

 3. Dokumentatie programmatuur atmosferische correctie satellietbeelden RWS Rapportendatabank

  Bevat documentatie van het software pakket CIPA

  10-1986

 4. Evaluatienota slibzuigen pijler RWS Rapportendatabank

  De aanwezigheid van zand of slib onder de pijler in de middenvakken over een oppervlak groter dan 15 m2 met een laagdikte van 15 mm of meer, kon aanleiding geven tot ongewenste kanaalvorming ingeval dit...

  10-1986

 5. Evaluatienota grouten dorpelbalken RWS Rapportendatabank

  Na het plaatsen van de dorpelbalken worden deze tijdelijk gefixeerd. Vanaf de verkeerskoker wordt per balkkop aan de NZZ en draadspindel uitgedraaid, dat zich bevindt tussen balk en pijlersponning.

  10-1986

 6. Voorlopige resultaten meetwaarten met twee geladen bakken in een afvarend zesbaksduwstel RWS Rapportendatabank

  10-1986

 7. Winkelen zonder openbaar vervoer : de HTM-staking en het veranderende koopgedrag in de Haagse City RWS Rapportendatabank

  10-1986

 8. Kustgenese : Mathematische profielanalyse van de onderzeese oever en de aansluitende zeebodem voor de Nederlandse kust RWS Rapportendatabank

  Opname van kustprofielen uit 1984 zijn gebruikt om de wiskundige profiel analyse van Everts (1978) te toetsen. De analyse blijkt niet voor de gehele Nederlandse kust toepasbaar. Overigens wordt geconcludeerd...

  10-1986

 9. Verkeerstechnische specificaties aktiewagens RWS Rapportendatabank

  Aktiewagens, ook wel pijlwagens genoemd, worden gebruikt om een rijstrook af te sluiten voor verkeer bij werk aan de weg.

  In deze nota zijn een aantal verkeerstechnische specificaties neergelegd...

  10-1986

 10. Werkgroep Landbouwwatervoorziening Zoommeer : basisrapport 8 : baten en kosten van externe wateraanvoer voor het zandgebied van West-Noord-Brabant RWS Rapportendatabank

  10-1986