Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : aanval van haalgolf op taludbekleding van stortsteen en zetsteen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Het fysisch modelonderzoek met het model van de Schelde- Rijnverbinding en schaalmodellen van Europa-I bakken met duwboot wordt besproken. Een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de in een model...

  10-1986

 2. Onderzoek vaargeulbreedte in bocht van Heerjansdam RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het onderzoek naar de benodigde vaargeulbreedte voor zeeschepen met een diepgang van 9,45 m (31 ft).In de bocht van Heerjansdam en elders op de Oude Maas, van de Botlekbrug tot de splitsing...

  10-1986

 3. Invloed van temperatuur op precisie-waterpasinstrumenten met compensator RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt de vizierlijnafwerking van precisie-waterpasinstrumenten met compensator beschreven, tijdens afkoeling of opwarming van 2', 35' of 50' celcius naar kamertemperatuur (20'). Bij bijna...

  10-1986

 4. Fietskader : een overzicht van de kennis van het fietsverkeer RWS Rapportendatabank

  10-1986

 5. Passage van de Noordersluis te IJmuiden door diepstekende schepen RWS Rapportendatabank

  10-1986

 6. Analyse brainstorming meerjaren informatieplan bouwdiensten RWS Rapportendatabank

  10-1986

 7. Theoriebeschrijving axiaalsymmetrie van het programma MICRO RWS Rapportendatabank

  10-1986

 8. Visuele en esthetische aspecten ten aanzien van een mogelijke wisselstrook in de Heinenoordtunnel RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar mogelijkheden van een wisselstrook voor de Heinenoordtunnel voor een betere doorstroming van het verkeer.

  10-1986

 9. VGD-metingen op proefvakken R057 RWS Rapportendatabank

  10-1986

 10. Remote sensing in het benedenrivierengebied : havens Rotterdam en omgeving Dordrecht RWS Rapportendatabank

  10-1986