Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Scheepshydrodynamica RWS Rapportendatabank

  Bevat: Scheepshydrodynamica / E.J. van de Kas; Dimensionering van binnenscheepvaartwegen in Nederland / E.J. van de Kas

  06-1986

 2. Nota onderhoud (rijks)waterkeringen RWS Rapportendatabank

  06-1986

 3. Strategische Studie Randstad : uitwerking van de invoergegevens en bijlagen RWS Rapportendatabank

  06-1986

 4. Visueel ruimtelijke analyse geluidwerende voorzieningen langs Rijksweg A-28, gemeente Haren RWS Rapportendatabank

  06-1986

 5. Essay on the computerdesign of the storm surge barrier in the Eastern Scheldt RWS Rapportendatabank

  Today installations often will be kept under control by means of computer systems. This is particularly so in the case of the storm surge barrier in the Eastern Scheldt. In this project uncommon demans...

  06-1986

 6. Omtrent een mogelijke opzet van een diagnose-systeem voor de beoordeling van zeedijken met asfaltbekleding : discussiestuk ten behoeve van Projectgroep D van TAW Werkgroep 4 RWS Rapportendatabank

  Naar aanleiding van in-situ onderzoek aan prototype zeedijken ontstond de behoefte aan een toespitsing van criteria voor de opzet van een samenhangend diagnosesysteem. Dit rapport is in de eerste plaats...

  06-1986

 7. De ontwikkeling van de hoogte en van de omvang van de kwelders in de landaanwinningswerken in Friesland en Groningen RWS Rapportendatabank

  06-1986

 8. Beoordelingsaspecten ten behoeve van het onderhoudsarm construeren van bruggen RWS Rapportendatabank

  06-1986

 9. Sluis te Panheel : detaillering vulsysteem via omloopriolen : modelonderzoek naar vormgeving ledigingsopeningen : bodemverdediging RWS Rapportendatabank

  Het vulsysteem van de sluiskolk van de sluis te Panheel (kanaal Wessem-Nederweert) zal worden uitgevoerd met omloopriolen en een woelkelder. Met behulp van een schaalmodel wordt onderzoek gedaan naar...

  06-1986

 10. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : sekundaire scheepsgolven en hun effect op de stabiliteit van taludbekledingen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Geïnduceerde secundaire scheepsgolven, te onderscheiden in interferentiepieken en transversale golven, kunnen de stabiliteit van toplagen van oeverbescherming beïnvloeden. In een fysisch modelonderzoek...

  06-1986