Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Deltahoogte duinregel West-Terschelling

  Deze notitie behandelt de zwakke plaatsen in de duinregel bij West-terschelling

  1986

 2. Verslag ICES Working Groupon effects of extraction of marine sediments, Oostende, Belgiƫ, 27-29 mei 1986

  1986

 3. Diepteverdichting : scriptie

  1986

 4. Invloed golven op fluidisatieproces slibbodem : bureaustudie

  Literatuurstudie met betrekking tot verweking (fluidisatie), waarbij tevens grondmechanische achtergrondkennis wordt samengevat. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de procedure waarmee de verwekin...

  1986

 5. Omvang kwelderareaal

  1986

 6. Invloed dichtheidsverschillen op belastingen van deur en schip tijdens en na het trekken roldeur : figuren

  1986

 7. SVV-Reserveringen : te reserveren ?

  Eerst wordt een korte kernschets gegeven van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV), met name in de relatie naar lagere overheden. Vervolgens wordt aangegeven hoe de RVI inhoud heeft gegeven aan...

  1986

 8. Kapaciteitsmeting gemaal "De Luyster" nabij Sint Philipsland

  Verslag van de stroomsnelheids- en waterstandsmetingen die in maart/ april 1986 zijn uitgevoerd ten behoeve van de kapaciteitsbepaling van het gemaal "De Luyster" nabij Sint-Philipsland. Met...

  1986

 9. Uitgangspunten voor inrichting en ontwikkeling van de Grote Eenheid Natuurgebied Lauwersmeer : Interimrapportage van de Commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer (voorzitter M.J.H.P. Pinkers)

  Inhoud: Inleiding; Belang van de Lauwersmeer als natuurgebied; Situering, oppervlakte, natuurwaarden-potenties; Ruimtelijke en landschappelijke opbouw; Fauna en flora; Relaties met andere gebieden; Kader...

  1986

 10. Grondwaterproblematiek in stedelijke gebieden

  Er bestaan in veel Nederlandse gemeenten problemen met grondwater. Deze problemen hebben zowel betrekking op te lage grondwaterstanden (b.v. droogvallende houten funderingspalen) als op te hoge grondwaterstanden...

  1986