Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Deltahoogte duinregel West-Terschelling PUC

  Deze notitie behandelt de zwakke plaatsen in de duinregel bij West-terschelling

  1986

 2. Verslag ICES Working Groupon effects of extraction of marine sediments, Oostende, Belgiƫ, 27-29 mei 1986 PUC

  1986

 3. Diepteverdichting : scriptie PUC

  1986

 4. Invloed golven op fluidisatieproces slibbodem : bureaustudie PUC

  Literatuurstudie met betrekking tot verweking (fluidisatie), waarbij tevens grondmechanische achtergrondkennis wordt samengevat. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de procedure waarmee de verwekin...

  1986

 5. Omvang kwelderareaal PUC

  1986

 6. Invloed dichtheidsverschillen op belastingen van deur en schip tijdens en na het trekken roldeur : figuren PUC

  1986

 7. SVV-Reserveringen : te reserveren ? PUC

  Eerst wordt een korte kernschets gegeven van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV), met name in de relatie naar lagere overheden. Vervolgens wordt aangegeven hoe de RVI inhoud heeft gegeven aan...

  1986

 8. Woonlocaties vanuit verkeers- en vervoersoogpunt bezien : een typologische benadering PUC

  Tracht inzicht te geven in het oriëntatiepatroon en vervoermiddelgebruik van bewoners van verschillende soorten locaties in de Randstad. Hoofdtuk 1 behandelt het doel en de probleemstelling van het...

  1986

 9. Kapaciteitsmeting gemaal "De Luyster" nabij Sint Philipsland PUC

  Verslag van de stroomsnelheids- en waterstandsmetingen die in maart/ april 1986 zijn uitgevoerd ten behoeve van de kapaciteitsbepaling van het gemaal "De Luyster" nabij Sint-Philipsland. Met...

  1986

 10. Uitgangspunten voor inrichting en ontwikkeling van de Grote Eenheid Natuurgebied Lauwersmeer : Interimrapportage van de Commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer (voorzitter M.J.H.P. Pinkers) PUC

  Inhoud: Inleiding; Belang van de Lauwersmeer als natuurgebied; Situering, oppervlakte, natuurwaarden-potenties; Ruimtelijke en landschappelijke opbouw; Fauna en flora; Relaties met andere gebieden; Kader...

  1986