Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Bevolkingsprognose Dronten 1985 : resultaten en berekeningswijze

  Het rapport bevat een gedetailleerde prognose van de inwonertallen en de leeftijdsopbouw van de gemeente Dronten. De prognose heeft betrekking op de periode 1985 t/m 1999. Naast de bevolkingsomvang en...

  1985

 2. Comparison wave directional measuring systems

  The following three methods of deriving directional wave spectra have been compared: a method using the measurements obtained from three orthogonal subsurface velocity components and two methods, the slope...

  1985

 3. De mijnwet continentaal plat en het milieu : een analyse van een beleidsvraagstuk

  1985

 4. Invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op het getij in de Waddenzee

  De aanleg van de Afsluitdijk (1927-1932) leidde tot veranderingen in de getijbeweging in het westelijk deel van de Waddenzee, die door de Commissie-Lorentz vrij nauwkeurig voorspeld waren. De vergroting...

  1985

 5. Oriƫnterend onderzoek naar problemen met pleziervaart Westerschelde

  Om inzicht te krijgen in de gang van zaken betreffende de pleziervaart op de Westerschelde en de confrontatie met de beroepsvaart aldaar zijn in Zeeland in de maanden oktober en november 1984 in totaal...

  1985

 6. Onderzoek noodzaak realisering waterdoorvoer Merwedekanaal

  1985

 7. Bevolkingsprognose Noordoostpolder 1985 : resultaten en berekeningswijze

  Presentatie en verantwoording van de belangrijkste resultaten van de bevolkingsprognose Noordoostpolder 1985. De prognose heeft betrekking op de periode 1985 t/m 1999. Behalve de bevolkingsomvang worden...

  1985

 8. Grauwe ganzen en fioringras : de consumptie van aren van fioringras (Agrostis stolonifera) door grauwe ganzen (Anser anser) in de Lauwersmeer

  In het najaar van 1982 is onderzocht wat Grauwe ganzen aten in de Lauwersmeer. Hierbij is de voedselvoorkeur van de ganzen vastgesteld. Deze voedselvoorkeur is verklaard aan de hand van de kwaliteit en...

  1985

 9. Eindrapport klei onder steenzettingen voor Oesterdam en Philipsdam

  1985

 10. Interim-rapportage slibproblematiek Oostvaardersplassen

  De rapportage betreft het onderzoek in het tijdvak augustus t/m december 1984 en sluit aan op het vooronderzoek (januari 1984). Per daarin gedane onderzoeksaanbeveling is er gekeken hoe het onderzoek is...

  1985