Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Bevolkingsprognose Almere 1985 : resultaten en berekeningswijze

  Gedetailleerde prognose van de inwonertallen en de leeftijdsopbouw van Almere, zowel van Almere-totaal als van de afzonderlijke kernen, Almere-Haven, Almere-Stad en Almere-Buiten. De prognose heeft betrekking...

  1985

 2. Het zoetwatermoeras de Oostvaardersplassen : een studie naar het ecologisch functioneren van het binnenkaads gebied van de Oostvaardersplassen ten behoeve van ontwikkeling en beheer

  Bedoelt om het inzicht te vergroten in de ecologische ontwikkeling van het zoetwatermoerasgedeelte van het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Naast een algemene beschrijving van de belangrijke factoren...

  1985

 3. Vijftig jaar Directie Utrecht 1935-1985

  Beschrijft vijftig jaar Directie Utrecht van Rijkswaterstaat (1935-1985).

  1985

 4. Het gedrag van zinkende en zich op de bodem bevindende verpakte chemicaliƫn

  Doel van dit onderzoek is om het gebied waarin naar een verloren vat of cilinder gezocht moet worden zo klein mogelijk te kunnen bepalen. Om dit te kunnen zijn de volgende gegevens nodig: nauwkeurigheid...

  1985

 5. Aanpassing van sociaal-economische gegevens (SEG) van de Studie Vervoer- en Verkeersstructuur IJsselmeergebied 2010 t.b.v. studie doorgaand verkeer in de Markerwaard

  Geeft aan op welke punten de sociaal-economische gegevens dienen te worden gewijzigd. Met behulp van een speciaal voor dit doel ontwikkeld aanpassingsprogramma wordt een tabel berekend.

  1985

 6. Statische proefbelastingen

  Behandeld worden proefbelastingen, die in Zuidelijk Flevoland en met name in het stedelijk gebied Almere, zijn uitgevoerd. De aanleiding, bijzonderheden en resultaten van de proefbelastingen en de relatie...

  1985

 7. Onderzoek naar de sedimentatie en erosie in de Bocht van Watum in de periode 1984-1985 ten behoeve van een eventuele zandwinning in de vakken I tot en met IV

  1985

 8. De mogelijke invloed voor de landbouw van de voorgenomen verbeteringen van de Zuid-Willemsvaart

  1985

 9. Onderzoek mijnsteenkaden op het werkeiland Noordland

  Bij het opruimen van in 1973 en 1974 aangelegde mijnsteenkaden op het werkeiland Noordland werd onderzoek uitgevoerd naar de gesteldheid van deze kaden. Er zijn peilbuiswaarnemingen verricht, infiltratieproeven...

  1985

 10. Jaarverslag over de periode 83.12.01 t/m 85.07.01 van het beheer en onderhoud van het grondwater meetnet

  1985