Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Rivers : celerity and deformation of bed perturbations travelling over a non-erodible layer

  1985

 2. Enige resultaten van het vervoer- en verkeersonderzoek Zeewolde (april 1985) : korte termijn prognose openbaar vervoerverbindingen van Zeewolde

  In april 1985 is het veldwerk uitgevoerd van een vervoer- en verkeersonderzoek in Zeewolde. Deze notitie bevat enige voorlopige resultaten met betrekking tot de externe ritproductie en een daaruit afgeleide...

  1985

 3. Geologische gegevens t. b. v. zettingsschade-onderzoek verbetering Zuid-Willemsvaart

  1985

 4. Onderhoud onderweg

  1985

 5. Enige scheepsbouwkundige berekeningen voor drie werkschuiten gevonden op de kavels B19, B51 en B13 in Flevoland : stageverslag

  In dit stageverslag worden een aantal scheepsbouwkundige berekeningen besproken, die zijn uitgevoerd voor drie werkschuiten uit de 17e eeuw. Naast de resultaten van de gewichtsberekeningen, hydrostatische...

  1985

 6. Het grondwaterregime in het zoute-kwelgebied in de Marnewaard

  Gaat in op hoe in 1984 het grondwaterregime van een klein gebied in het noorden van het Lauwerzeegebied tegen de afsluitdijk zich gedroeg onder invloed van de zoute kwel enerzijds en het diepe peil in...

  1985

 7. Schorontwikkeling : een kwalitatieve en kwantitatieve beschouwing van de invloed van abiotische factoren op de vegetatie ontwikkeling van schorren en van de vegetatie op de morfologische ontwikkeling (een literatuurstudie)

  1985

 8. Bevolkingsprognose Almere 1985 : resultaten en berekeningswijze

  Gedetailleerde prognose van de inwonertallen en de leeftijdsopbouw van Almere, zowel van Almere-totaal als van de afzonderlijke kernen, Almere-Haven, Almere-Stad en Almere-Buiten. De prognose heeft betrekking...

  1985

 9. Weideperiode van de graskavels EZ 20 en EZ 21 in 1984

  Verslag van de weideperiode van de graskavels EZ 20 en EZ 21 in 1984.

  1985

 10. Ontstaan en ontwikkeling van de landbouwbedrijven in de IJsselmeerpolders

  Behandelt het ontstaan en de ontwikkeling van de landbouwbedrijven in de door de Directie Wieringermeer, later Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, ontgonnen en ingerichte polders te weten de Wieringermeer,...

  1985