Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Onderzoek naar de werking van twee plastificeerders en twee vertragers in beton

  1985

 2. Kencijfers voor parkeervoorzieningen

  Door middel van een literatuurstudie (voornamelijk Nederlandse bronnen van na 1970) is getracht inzicht te geven in een grote hoeveelheid kencijfers voor parkeervoorzieningen en de wijze waarop deze...

  1985

 3. Mogelijke verontreiniging van het IJsselmeer in geval van een calamiteit bij een aan het IJsselmeer gesitueerde kerncentrale voor 1000 MWe

  1985

 4. Vierde (4e) interimrapportage

  In deze 4e interimrapportage wordt verslag gedaan over de werkzaamheden van de Commissie Uitvoering Beheersplan Verontreiniging door Olie (CUBVO) gedurende de periode van december 1984 t/m mei 1985. In...

  1985

 5. Het grondwaterregime en de ontzilting in het eerste jaar van de drooggevallen gronden in het Markiezaat van Bergen op Zoom

  April 1983 is het Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten besproken van waarnemingen...

  1985

 6. Het gebruik van het computermodel OLMELD voor registratie van verontreinigingen binnenwateren

  Dit verslag geeft eerst een algemene beschouwing over de indeling en eigenschappen van olie. Vervolgens wordt ingegaan op de bestrijdingsmiddelen en -methoden op het binnenwatergebeuren. Geeft een beschrijving...

  1985

 7. Verslag van de 72e jaarvergadering van de International Council for Exploration of the Sea (Kopenhagen, oktober 1984)

  1985

 8. Geologisch onderzoek ten behoeve van het geohydrologisch onderzoek bij de Zuid-Willemsvaartverbetering

  Onderzoek naar de opbouw van de bodem ten behoeve van de verbetering van de Zuid-Willemsvaart van Empel nabij de Maas tot de Brabants-Limburgse Grens. Onderdeel van studies naar de gevolgen van de gro...

  1985

 9. Richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaste en beweegbare bruggen over vaarwegen van de CEMT-klassen I t/m IV

  1985

 10. Recreatie-/verkeersonderzoek in het Lauwerszeegebied van september 1982 t/m december 1984

  Ingegaan wordt op de verkeersintensiteiten op wegen en fietspaden en voorts op de bezoekersaantallen.

  1985