Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Hergebruik I.N.P.-14 palen

  Nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn voor het hergebruiken van I.N.P.-14 profielen als palen voor geleiderailconstructies. E.e.a wordt nader toegelicht.

  12-1985

 2. Draaiboek hoogwater Maas

  12-1985

 3. Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien inscharende rechteroever in het nauw van Bath

  12-1985

 4. Rekreatief medegebruik van Rijkswaterstaatswerken

  12-1985

 5. Studie naar de invloed van (zesbaks-)duwvaart op de waterbeweging in een kribvak en op de kribstabiliteit : hoofdstudie

  12-1985

 6. Schepen in dwarsstroom : analyse simulatoronderzoek : verslag wiskundig onderzoek

  12-1985

 7. Nota rijksweg 256 : aanvullende nota aansluiting aan rijksweg 16 : hoorzittingen en excursie C.O.W. op 2 december 1985

  Routebeschrijving van de excursie op 2 december 1985 op de rijksweg 16 (voorheen rijksweg 256) bij de aansluiting Etten-Leur.

  02-12-1985

 8. Aanpak en voortzetting van het onderzoek naar aan klei in de dijkbouw te stellen eisen

  11-12-1985

 9. Onderzoek naar de optimale bemonstering bij de bepaling van de geschiktheid van klei voor waterbouwkundige werken

  In dit rapport wordt de bemonsteringsproblematiek bij de bepaling van de geschiktheid van klei beschreven en worden modellen gegeven, die in prinicipe bij de bemonstering gehanteerd kunnen worden. Voorgesteld...

  12-12-1985