Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

  1. Aanpak en voortzetting van het onderzoek naar aan klei in de dijkbouw te stellen eisen

    11-12-1985

  2. Onderzoek naar de optimale bemonstering bij de bepaling van de geschiktheid van klei voor waterbouwkundige werken

    In dit rapport wordt de bemonsteringsproblematiek bij de bepaling van de geschiktheid van klei beschreven en worden modellen gegeven, die in prinicipe bij de bemonstering gehanteerd kunnen worden. Voorgesteld...

    12-12-1985