Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Meetplan : relatie punt- en profielmeting bij de zoutmeetstations in het noordelijk Deltabekken

  12-1985

 2. Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen : prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de aantasting van oeververdedigingen door diverse scheepstypen : verslag prototypemetingen, deel B, grondmechanische aspekten

  In het kader van het onderzoek "Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen" wordt onderzoek gedaan naar de door varende schepen opgewekte waterbeweging en de gevolgen hiervan voor oevers en bodem. Doel...

  12-1985

 3. Hergebruik I.N.P.-14 palen

  Nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn voor het hergebruiken van I.N.P.-14 profielen als palen voor geleiderailconstructies. E.e.a wordt nader toegelicht.

  12-1985

 4. Draaiboek hoogwater Maas

  12-1985

 5. Oorzaak en te nemen maatregelen ten aanzien inscharende rechteroever in het nauw van Bath

  12-1985

 6. Rekreatief medegebruik van Rijkswaterstaatswerken

  12-1985

 7. Studie naar de invloed van (zesbaks-)duwvaart op de waterbeweging in een kribvak en op de kribstabiliteit : hoofdstudie

  12-1985

 8. Schepen in dwarsstroom : analyse simulatoronderzoek : verslag wiskundig onderzoek

  12-1985

 9. Nota rijksweg 256 : aanvullende nota aansluiting aan rijksweg 16 : hoorzittingen en excursie C.O.W. op 2 december 1985

  Routebeschrijving van de excursie op 2 december 1985 op de rijksweg 16 (voorheen rijksweg 256) bij de aansluiting Etten-Leur.

  02-12-1985

 10. Aanpak en voortzetting van het onderzoek naar aan klei in de dijkbouw te stellen eisen

  11-12-1985