Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Onderzoek naar de modellering van de basisdrainage in DEMGEN

  11-1985

 2. Optimalisatie van groeikondities voor de toekomstige watervegetatie in nieuw aan te leggen afwateringssystemen langs wegen : (bermsloten, oekologische mogelijkheden)

  11-1985

 3. Verbetering Zuid-Willemsvaart : nautische beoordeling van de omleiding om 's-Hertogenbosch

  Het tracé van de omleiding is beoordeeld op nautische aspecten. Een afweging werd gemaakt m.b.t. het toe te passen dwarsprofiel, het type brug en de doorvaartwijdte. In verband met de concentratie...

  11-1985

 4. De dichtheid en de wateropneming van steenstukken

  04-11-1985

 5. Probabilisme, veiligheid en onzekerheden bij steenzettingen

  Bij de meeste leden van de begeleidingsgroep Steenzettingen leeft het gevoel dat we lets aan probabilisme moeten doen voordat we onze studie over steenzettingen afronden. Burger heeft daar...

  15-11-1985

 6. Aanbevelingen inzake brandveiligheidsvoorzieningen in verkeerstunnels

  In dit rapport worden de voorzieningen voor brandmelding, bestrijding van kleine branden, alsmede de aanduiding van hulpposten en een vluchtroute behandeld. Voorts wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden...

  24-11-1985

 7. Laboratoriumonderzoek effect drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds : samenvatting, conseaquenties voor de praktijk en vervolg onderzoek

  12-1985

 8. Verblijfsgebieden en verkeersruimten in ruimtelijke plannen : ontwikkeling van aanbevelingen voor het opnemen van verlijfsgebieden en verkeersruimten in verkeers- en vervoersplannen : rapportage onderzoek 12-1 uit het Nationaal Plan voor Verkeerveiligheid

  Door de massa-motorisering wordt een steeds groter deel van de openbare ruimte in beslag genomen door de auto, waardoor het winkelen, spelen, wandelen en wonen naar de rand van de straat verdrongen wordt,...

  12-1985

 9. Rapport van de werkgroep integratie fiets en openbaar vervoer

  12-1985

 10. Statische verwerking cel- en traxiaalproeven

  12-1985