Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Foto overzicht van de patrouillevaartuigen van de Rijkshaven- en Scheepvaartdienst van de Rijkswaterstaat in de voormalige Arrondissementen van de Rotterdamsche Waterweg en Dordrecht en de huidige directie Benedenrivieren, van 1879-1984

  11-1985

 2. Verslag van controle metingen Decca 2 E Chain in de Maasgeul bij Hoek van Holland

  11-1985

 3. Controle metingen Decca 2 E bij de IJmuider haven

  11-1985

 4. Dynamiek in het autobezit

  De groei van het autopark in het saldo van beslissingen van huishoudens om een auto aan te schaffen en van andere huishoudens om de auto van de hand te doen. Dit rapport gaat in op enkele onderzoeken onder...

  11-1985

 5. Nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart tussen Someren en Helmond nabij de kruising met de E3

  In het kader van de aanleg van een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart zijn 3 varianten voor de lokatie van de brug opgesteld, namelijk: parallel naast de bestaande brug ; op een afstand van 170 m ten...

  11-1985

 6. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : schroefstralen en de stabiliteit van bodem en oevers onder invloed van de stroomsnelheden in de schroefstraal : verslag modelonderzoek

  Ontwikkelt met behulp van modelproeven en literatuuronderzoek een mathematisch model, waarmee het snelheidsveld in de schroefstraal kan worden beschreven. Bepaalt de invloed van de stroomsnelheden in de...

  11-1985

 7. Dwarstransportproces tijdens duinafslag : verslag onderzoek

  11-1985

 8. Biomassaschatting van het macrofytobenthos in de Oosterschelde 1984

  Een schatting van de macrofytenbiomassa van de hele Oosterschelde, afgezien van Keeten, Krabbekreek en Kramer Volkerak, werd uitgevoerd met de in 1983 ontwikkelde methode voor de biomassaschatting van...

  11-1985

 9. Tussenrapportage 1 van de werkgroep RODA aan de Projektgroep Verhardingen

  11-1985

 10. Globale prioriteitsstelling in de projecten van Kustgenese

  11-1985