Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Waterloopkundig systeemonderzoek Noordelijk Deltabekken : openstellen en afsluiten van havens en takken (deel 3), Open Hartelkanaal : verslag onderzoek

  09-1985

 2. Aanbrengen kunstwerkstijl op dek met verharding

  09-1985

 3. Overzicht massa's bermbeveiligingen : leuningen

  09-1985

 4. Vaarweg Almelo - Coevorden : dwarsstroomhinder op de kruising met de Overijsselse Vecht bij De Haandrik : verslag onderzoek

  09-1985

 5. Verkeersboek voor de Pabo : een werkboek voor studenten

  09-1985

 6. Kustmorfologie : grondslag voor een quasi-3D kustmorfologisch rekenmodel

  09-1985

 7. Bereikbaarheid en vervoersbeleid

  M.A. de Jong beschrijft de stand van zaken van het onderzoek: Woonlocaties vanuit verkeers- en vervoersoogpunt bezien (WOLOVE). E. J. Verroen gaat in op de mogelijke effekten van investeringen in de woningbouw...

  09-1985

 8. Assistentie hoogwaterberekeningen : schatting van restfouten in de termen van de bewegingsvergelijkingen in WAQUA kromlijnig : nota

  09-1985

 9. Noordvleugelstudie 7a prognoses t.b.v. A22 varianten

  09-1985

 10. Verkeersafwikkeling bij de traverse Weert

  In deze nota wordt verslag gedaan van een globaal vooronderzoek naar de toekomstige verkeersafwikkeling bij de "Traverse Weert". Aanleiding tot dit onderzoek is dat bij het gekozen rechthoekige...

  10-1985