Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Grafische uitwerking analytische som van ir. Wolsink, betreffende een steenzetting op een filter, belast door een schuin golffront en een horizontale waterspiegel, voor kleine labda

  Door ir. G.M. Wolsink is in vervolg op een eerder gemaakte analytische som betreffende een talud, belast door een verticaal golffront (grafisch uitgewerkt in notitie DDWT-85.220 (N-18)) een uitgebreide...

  10-1985

 2. De invloed van de slibvangkom op het inslibbingspatroon in de haven van Delfzijl

  22-10-1985

 3. A classification of car cost allowances and business cars in the Netherlands

   

  This paper gives the main results of a three-phase survey into car-cost allowances and business cars in the Netherlands. After the description of the survey format a categorisation...

  11-1985

 4. Postacademiale cursus ontwerpen van wegen en kruispunten; meer met minder geld d.d. 19, 20, 26 en 27 november 1985 : automatiseringhulpmiddelen als zinvol gereedschap bij het ontwerpen van wegen en kruispunten

  11-1985

 5. Watertoedelingsonderzoek van de provincie Overijssel : notitie afronding Fase 3

  11-1985

 6. Glare free lighting of sports grounds

  11-1985

 7. Side looking sonar metingen in proefgebied Goeree 1984

  11-1985

 8. Storm in de luwte van de kering? :de invloed van de Oosterscheldewerken op Schouwen-Duiveland en de maatschappelijke effecten van het aflopen van de werken voor Schouwen-Duiveland

  De invloed van de Oosterscheldewerken op Schouwen-Duiveland en de maatschappelijke effecten van het aflopen van de werken voor Schouwen-Duiveland.

  11-1985

 9. Samenwerking RWS-sluisorganisatie met DGSM-verkeersdienst

  Dit rapport is een samenvoeging van fase 2 en "konklusies en aanbevelingen" d.d. juni 1985 van de koncept-nota's S84.111.02 (Evaluatie samenwerking RWS-sluisorganisatie met DGSM-verkeersdienst...

  11-1985

 10. Onderzoek grond onder de asfaltbekleding van het Julianakanaal

  Door de directie Limburg is in verband met de toenemende schade aan de asfaltbekleding van het Julianakanaal een projectgroep samengesteld in 1984. Voor het voormalige Centrum voor Onderzoek Waterkeringen...

  11-1985