Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Kustmorfologie : grondslag voor een quasi-3D kustmorfologisch rekenmodel

  09-1985

 2. Bereikbaarheid en vervoersbeleid

  M.A. de Jong beschrijft de stand van zaken van het onderzoek: Woonlocaties vanuit verkeers- en vervoersoogpunt bezien (WOLOVE). E. J. Verroen gaat in op de mogelijke effekten van investeringen in de woningbouw...

  09-1985

 3. Assistentie hoogwaterberekeningen : schatting van restfouten in de termen van de bewegingsvergelijkingen in WAQUA kromlijnig : nota

  09-1985

 4. Noordvleugelstudie 7a prognoses t.b.v. A22 varianten

  09-1985

 5. Verkeersafwikkeling bij de traverse Weert

  In deze nota wordt verslag gedaan van een globaal vooronderzoek naar de toekomstige verkeersafwikkeling bij de "Traverse Weert". Aanleiding tot dit onderzoek is dat bij het gekozen rechthoekige...

  10-1985

 6. Screening waterschapsplannen in PAWN : reproducering en nadere analyse : verslag onderzoek

  10-1985

 7. Validatie en toepassing van een normale benadering voor de snelheidsverdeling

  10-1985

 8. De Instandhouding van het N.A.P.- peilmerkennet in de periode van 1987 tot 1996

  10-1985

 9. De bereikbaarheid van Rotterdam Europoort voor 72+ schepen bij verdere verdieping van het binnengebied [Kielspeling]

  bevat ook: nota's van Waterloopkundig Laboratorium (WL), Maritiem Instituur Nederland (Marin) en TNO.

  10-1985

 10. Systeemanalyse Zoommeer

  10-1985