Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Postacademiale cursus ontwerpen van wegen en kruispunten; meer met minder geld d.d. 19, 20, 26 en 27 november 1985 : automatiseringhulpmiddelen als zinvol gereedschap bij het ontwerpen van wegen en kruispunten

  11-1985

 2. Watertoedelingsonderzoek van de provincie Overijssel : notitie afronding Fase 3

  11-1985

 3. Glare free lighting of sports grounds

  11-1985

 4. Side looking sonar metingen in proefgebied Goeree 1984

  11-1985

 5. Storm in de luwte van de kering? :de invloed van de Oosterscheldewerken op Schouwen-Duiveland en de maatschappelijke effecten van het aflopen van de werken voor Schouwen-Duiveland

  De invloed van de Oosterscheldewerken op Schouwen-Duiveland en de maatschappelijke effecten van het aflopen van de werken voor Schouwen-Duiveland.

  11-1985

 6. Samenwerking RWS-sluisorganisatie met DGSM-verkeersdienst

  Dit rapport is een samenvoeging van fase 2 en "konklusies en aanbevelingen" d.d. juni 1985 van de koncept-nota's S84.111.02 (Evaluatie samenwerking RWS-sluisorganisatie met DGSM-verkeersdienst...

  11-1985

 7. Onderzoek grond onder de asfaltbekleding van het Julianakanaal

  Door de directie Limburg is in verband met de toenemende schade aan de asfaltbekleding van het Julianakanaal een projectgroep samengesteld in 1984. Voor het voormalige Centrum voor Onderzoek Waterkeringen...

  11-1985

 8. Foto overzicht van de patrouillevaartuigen van de Rijkshaven- en Scheepvaartdienst van de Rijkswaterstaat in de voormalige Arrondissementen van de Rotterdamsche Waterweg en Dordrecht en de huidige directie Benedenrivieren, van 1879-1984

  11-1985

 9. Verslag van controle metingen Decca 2 E Chain in de Maasgeul bij Hoek van Holland

  11-1985

 10. Controle metingen Decca 2 E bij de IJmuider haven

  11-1985