Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Onderzoek kantstreepoverschrijding

  15-08-1985

 2. Evaluatie praktijkproef verwerking olie-zandmengsel in zandasfalt

  19-08-1985

 3. Opzet en doelstelling meting vaargedrag en scheepsgeïnduceerde waterbeweging in de Zuid-Willemsvaart

  In verband met de wens om aanvullende gegevens te verzamelen over de aanleghoogte van de damwandconstructie wordt in deze nota nader ingegaan op de uitvoering van de meting, de lokatie en de uitwerking...

  20-08-1985

 4. Rivieren : karakterisering van duinen met tijdreeksmodellen. Bd. A. Analyse zandgootmetingen

  09-1985

 5. Westerscheldestudies : nieuwsbrief

  09-1985

 6. De bevaarbaarheid van het Maastrajekt Benedenstrooms van Heumen voor tweebaksduwstellen

  In een eerder stadium is reeds onderzoek verricht naar de bevaarbaarheid van de vaarweg Maastricht ? Weurt voor tweebaksduwstellen. De resulaten zijn gepresenteerd in DVK nota S 70.21. In deze nota wordt...

  09-1985

 7. Samenvatting 1981 van het systematisch boezemkadeonderzoek

  09-1985

 8. Alternatief filtermateriaal : rapport

  Onderzoek is gedaan naar de toepasbaarheid van staalslakken, mijnsteen en Silex (restmateriaal van mergel) als alternatief filtermateriaal voor dijken. Er is onderzocht aan welke eisen de onderlaag van...

  09-1985

 9. De maximale scheepsafmetingen op het Julianakanaal tussen Stein en Maastricht

  09-1985

 10. Vaststelling afvoertoppen Lobith 1901...1983

  09-1985