Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Toeneming van de vervoerskosten door beperking van de vaarwegdiepte van de Hollandsche IJssel RWS Rapportendatabank

  Voor het goed bevaarbaar houden van vaarwegen moet er regelmatig gebaggerd worden. Daarbij blijkt het vaak erg moeilijk om geschikte plaatsen te vinden waar baggerspecie kan worden opgeslagen. Daarom,...

  1985

 2. Bevolkingsgegevens gemeente Almere per 31 december 1984 RWS Rapportendatabank

  Tabellarisch overzicht van de bevolkingssamenstelling van de gemeente Almere per 31 december 1984.

  1985

 3. Retroflekterende materialen en de visuele inrichting van het wegverkeer RWS Rapportendatabank

  1985

 4. Onderzoeksplan 1986 RWS Rapportendatabank

  1985

 5. Rioolwaterzuiveringsinstallatie op het trekkersveld te Zeewolde RWS Rapportendatabank

  1985

 6. De toepasbaarheid van mijnsteen in de waterbouw RWS Rapportendatabank

  1985

 7. Het gebruik van false colourluchtfotografie bij de schatting van de macrofytenbiomassa in de Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  Onderzocht zijn de mogelijkheden van het gebruik van false colour luchtfoto's aan de hand van densiteit metingen op de fotos en veldgegevens.

  1985

 8. Colloquim Modellering waterbeweging en stoftransport, bijzondere onderwerpen : kopie overhead sheets RWS Rapportendatabank

  Behandelt het rekenschema en vectorisatie van model WAQUA. Geeft beschrijvingen van modellen voor waterbeweging en stoftransport m.b. t. voorspelling van waterkwaliteit van estuarine wateren ; morfologie...

  1985

 9. Onderzoek naar het effekt van lozing van ongezuiverd rioolwater van Vlieland en Schiermonnikoog op de bacteriologische kwaliteit van de badstranden (DNO-19-84) RWS Rapportendatabank

  1985

 10. Onderzoek naar de werking van twee plastificeerders en twee vertragers in beton RWS Rapportendatabank

  1985