Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Kostenvergelijking gemaal Panheel - combinatie Panheel-Oosterhout

  1984

 2. Verkennende studie naar de verkeersveiligheid in een aantal nederlandse tunnels

  1984

 3. IJkmeting spuisluis Nijkerk : concept

  1984

 4. On the construction of computational methods for shallow water flow problems

  1984

 5. Modelstudie Gelderland Overijssel 2 : probleemverkenning en minimum variant 1995

  1984

 6. Golf en stroombelasting dorpelbalk in sponning : notitie

  1984

 7. Het gebruik van rundveestallen in de IJsselmeerpolders : onderzoek in het kader van een studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de aanwezige ruimten in de bedrijfsgebouwen op de weidebedrijven feitelijk worden gebruikt. Er wordt een vergelijking gemaakt van de aanwezige ruimte en het feitelijk...

  1984

 8. Constructies met prefab sparing

  Geeft ervaringen weer van het werken met constructies met daarin verloren bekisting, uitgevoerd als stalen sparingbuizen en "tempex" blokken. Stalen sparingbuizen zijn toegepast in ter plaatse...

  1984

 9. Onderzoek anorganische microverontreinigingen : zware metalen

  Bij het onderzoek naar anorganische microverontreinigingen ligt de nadruk op inventarisatie en integratie van de verspreid aanwezige kennis. Aanvullend onderzoek zal vooral gericht zijn op kwantificering...

  1984

 10. Overzicht metingen 1983 : Adviesdienst Hoorn

  Overzicht van de verrichte metingen van de Adviesdienst Hoorn op de Westelijke Waddenzee, de Nederlandse kust van IJmuiden tot Schiermonnikoog en het aangrenzende kustwater van de Noordzee.

  1984