Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Wavec measurements near Pembroke (SW-Wales) : Nurwec campaign October - December 1983

  1984

 2. Aanbevolen onmiddelijke acties : deelrapport I van de werkgroep CAE-FABO

  1984

 3. Weideperiode van de graskavels EZ 20 en EZ 21 in 1982

  Verslag van de weideperiode van de graskavels EZ 20 en EZ 21 in 1982.

  1984

 4. Projectbeschrijving operatie drieluik (fase 3) en waterhuishouding (fase 2B

  In de projectbeschrijving zijn besluiten en aanwijzingen van de Directieraad van Rijkswaterstaat inzake de projecten "Operatie Drieluik" en "Onderzoek/Advies Waterhuishouding" nader uitgewerkt. Daarbij...

  1984

 5. Beleidsanalyse kustverdediging Texel : hoofdrapport en samenvatting

  1984

 6. Taluds van losgestorte materialen : hydraulische aspecten van stortsteen, grind en zandtaluds onder golfaanval : verslag literatuurstudie

  1984

 7. Bevolkingsprognose Almere 1983 : resultaten en berekeningswijze

  Vanaf het begin van de ontwikkeling van Almere wordt door de RIJP voor deze stad een prognose gemmakt van de toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking. Het doel van deze prognose is het verschaffen...

  1984

 8. Weideperiode van de graskavels EZ 20 en EZ 21 in 1983

  Verslag van de weideperiode van de graskavels EZ 20 en EZ 21 in 1983.

  1984

 9. Meting van het stuurgedrag van een LNG-carrier in golven op ondiep water : verslag modelonderzoek

  Doel van het onderzoek is, in aanvulling op het onderzoek naar vertikale bewegingen van schepen op ondiep water, vast te stellen of de manoeuvreerbaarheid van een schip in golven op ondiep water wellicht...

  1984

 10. Translatiegolven opgewekt door schepen in vaarwegen : verslag modelonderzoek

  1984