Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Evaluatie van het programma van het Haags verkeersonderwijs projekt, klas 1 lager onderwijs RWS Rapportendatabank

  1984

 2. The use of marsh plants for the treatment of waste water in areas designated for recreation and tourism RWS Rapportendatabank

  In areas designated for recreation and tourism in the Flevoland polder and in the Lauwersmeer area of the Netherlands waste water is collected via a system of sewers. In several cases the distances between...

  1984

 3. Bevolkingsintensiteiten in het Markerwaardgebied : (achtergrondstudie als onderdeel van de beleidsanalyse voor de ontwikkeling van het Markerwaardgebied) RWS Rapportendatabank

  Deze studie is er op gericht via meerdere benaderingen inzicht te verschaffen in de bevolkingsintensiteiten van de Markerwaard bij 5 beleidsvarianten.

  1984

 4. Milieu-aspecten onderhoudsbaggerspecie : granulaire samenstelling baggerspecie en gehalten aan organische en anorganische microverontreinigingen : analyseresultaten monstercampagne 1984 ; deel b Code nr. 110.10-R 8424 RWS Rapportendatabank

  1984

 5. Overzicht van overschrijdingsfrequenties van de golfhoogte H 1/3 : berekend uit registraties van de golfamplitudeschrijver in de jaren 1963 t/m 1982 RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht van de overschrijdingsfrequenties van de golfhoogte H 1/3 in het meetgebied in de omgeving Haringvliet/ Rotterdamsche Waterweg en het voorliggende kustgebied. De overschrijdingsfrequenties...

  1984

 6. Aanpak verkeersongevallenconcentraties Almere RWS Rapportendatabank

  Dit rapport bevat de inventarisatie van de ongevallenconcentraties. Van de belangrijkste concentraties zijn de dominante factoren opgespoord, waarna aan de hand hiervan aanbevelingen zijn gedaan ter verbetering...

  1984

 7. Bevolkingsontwikkeling per gemeente in het IJsselmeergebied 1972-1982 RWS Rapportendatabank

  Tabellarisch overzicht van de bevolkingsamenstelling per gemeente in het IJsselmeergebied 1972-1982.

  1984

 8. Advies over ophoogzandvoorziening voor de korte termijn (1984 tot 1989) RWS Rapportendatabank

  Het doel van de nota is een beschrijving te geven (landelijk overzicht) van de huidige situatie en beleid van de ophoogzandvoorziening, eventuele knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen voor...

  1984

 9. Waterkwaliteit Merwedekanaal RWS Rapportendatabank

  1984

 10. Wavec measurements near Pembroke (SW-Wales) : Nurwec campaign October - December 1983 RWS Rapportendatabank

  1984