Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Overview Marine Environmental Monitoring Programme RWS Rapportendatabank

  12-1984

 2. Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen : prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de aantasting van oeververdedigingen door diverse scheepstypen : verslag prototypemetingen, deel A, hydraulische aspekten RWS Rapportendatabank

  12-1984

 3. Rationeel vaarwegbeheer RWS Rapportendatabank

  Het budget voor de aanleg, verbetering, onderzoek en bediening van vaarwegen staat onder zware druk. Daarom is het nodig de kosten die hiermee samenhangen te optimaliseren. In dit rapport worden mogelijkheden...

  12-1984

 4. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : opzet fysisch schaalmodel waterbeweging door scheepvaart : schaaleffecten : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  12-1984

 5. Verbetering Zuid-Willemsvaart : dwarsstroomhinder bij sluis A RWS Rapportendatabank

  Voor de inlaat benedenstrooms van sluis A heeft het Waterloopkundig Laboratorium (WL) een stroombeeld geschetst voor een spuidebiet van 22 m3/s. De Dienst Verkeerskunde (DVK) verwacht dat de effecten van...

  12-1984

 6. Evaluatie praktijkproef verwerking olie-zandmengsel in gietasfalt RWS Rapportendatabank

  06-12-1984

 7. Aanpassing ontwerp damvak Slaak n.a.v. nieuwe golf- en ontwerppeil randvoorwaarden RWS Rapportendatabank

  11-12-1984

 8. Een automatiseringskern bij de hoofdafdeling AX van de Directie Groningen RWS Rapportendatabank

  13-12-1984

 9. Onderzoek naar de achteruitgang van de kust langs de kop van Goeree : 1977 - 1983 : 4e vervolg RWS Rapportendatabank

  18-12-1984