Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Behoud deskundigheidsprofiel Waterloopkundig Laboratorium : besteding ondersteuning 3 Mfl. : eindrapportage RWS Rapportendatabank

  12-1984

 2. Verplaatsing meetlocatie Bijsselse beek RWS Rapportendatabank

  De Bijsselse Beek voert het water af u i t het stroomgebied van de Bijsselse Beek op het randmeer. De afvoer van de beek is een bijdrage als aanvoerpost op de water- en stoffenbalans van het Veluwemeer...

  12-1984

 3. Verslag werkbezoek van het NOAA Data Buoy Center, National Space en Technology laboratories, Mississipi, USA van 4 t/m 7 september 1984 / Verslag van de conferentie/tentoonstelling Oceans '84, te Washington DC van 10 t/m 12 september 1984 RWS Rapportendatabank

  12-1984

 4. Basisnetwerk RWS Rapportendatabank

  12-1984

 5. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : meetresultaten : verslag prototypemetingen RWS Rapportendatabank

  Metingen met geladen en ongeladen duweenheden in diverse formaties in het Hartelkanaal.

  12-1984

 6. Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen : prototypemetingen in het Hartelkanaal naar de aantasting van oeververdedigingen door duweenheden : samenvatting en konklusies van de analyse van de metingen : aanbevelingen voor verder onderzoek RWS Rapportendatabank

  Deelonderzoek naar de door varende schepen opgewekte waterbeweging en de hierdoor ontstane erosie van bodem en oevers.

  12-1984

 7. Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen : prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de aantasting van oeververdedigingen door diverse scheepstypen : verslag prototypemetingen deel A hydraulische aspecten RWS Rapportendatabank

  12-1984

 8. Noordvleugelstudie 7 prognoses t.b.v. A22 varianten RWS Rapportendatabank

  12-1984

 9. Systematisch getijonderzoek ter plaatse van Hoek van Holland met behulp van harmonische getijanalyse RWS Rapportendatabank

  12-1984

 10. Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd RWS Rapportendatabank

  12-1984