Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Kreekraksluizen : beproeving en ontwikkeling van schuiven, schuifgeleiding en -afdichting, bewegingswerken, overige konstructiedelen van de kolkwanden

  11-1984

 2. Afwatering over wegoppervlakken bij lineaire verkantingsovergangen met rechte wentelingsas : enige wiskundige berekeningen, verband houdende met de bepaling van waterlaagdikten op het wegoppervlak bij regenval

  De vorm van een lineair wentelende verkantingsovergang in een rechtstand is wiskunig eenvoudig te beschrijven als een regelvlak. Aangenomen wordt dat het water over het wegoppervlak stroomt in de richting...

  11-1984

 3. Kust(ver)vorming

  01-11-1984

 4. Selektie meetdagen t.b.v. COMOR, HISWA en DOOS2 : aanvulling

  07-11-1984

 5. Overzicht kostenontwikkeling compartimenteringswerken na 1-1-1976

  11-11-1984

 6. Stabiliteit breuksteen op de kreukelberm van de Oesterdam ter plaatse van het Marollegat

  14-11-1984

 7. Ontwikkeling golfverwachtingsmodel HGENER (QTGOLF)

  12-1984

 8. Onderspuitdam : deel II

  12-1984

 9. Versobering wegprojecten : discussie en aanbevelingen

  Geeft per deelontwerp beknopt de inhoud van de discussies en de daarmee voortvloeiende belangrijke conclusies dan wel aanbevelingen weer. In bijlage 1 zijn allereerst de belangrijkste conclusies of stellingen...

  12-1984

 10. Zuiderdam Europoort : stabiliteit na aanzanding : verslag modelonderzoek

  12-1984