Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Vaargedragsmeting aan boord van het massagoedschip "Golden Cirrus" op de Oude Maas d.d. 19 november 1984 : meetverslag RWS Rapportendatabank

  Nagegaan werd welke vaargeulbreedte nodig is zowel in de bocht van Heerjansdam als elders op de Oude Maas, voor een eventuele toelating van schepen (L.1.1 185 m, B=25 m). Tevens werd onderzocht welke ...

  12-1984

 2. Stability of rubble mound slopes under random wave attack RWS Rapportendatabank

  The objective of the present research project is to give new practical design formulae for rubble mound slopes under random wave attack . The study is based upon a series of model tests. More than two...

  12-1984

 3. Motivering getalssterkte Groningse meetdienst in 1990 RWS Rapportendatabank

  12-1984

 4. Overview Marine Environmental Monitoring Programme RWS Rapportendatabank

  12-1984

 5. Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen : prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de aantasting van oeververdedigingen door diverse scheepstypen : verslag prototypemetingen, deel A, hydraulische aspekten RWS Rapportendatabank

  12-1984

 6. Rationeel vaarwegbeheer RWS Rapportendatabank

  Het budget voor de aanleg, verbetering, onderzoek en bediening van vaarwegen staat onder zware druk. Daarom is het nodig de kosten die hiermee samenhangen te optimaliseren. In dit rapport worden mogelijkheden...

  12-1984

 7. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : opzet fysisch schaalmodel waterbeweging door scheepvaart : schaaleffecten : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  12-1984

 8. Verbetering Zuid-Willemsvaart : dwarsstroomhinder bij sluis A RWS Rapportendatabank

  Voor de inlaat benedenstrooms van sluis A heeft het Waterloopkundig Laboratorium (WL) een stroombeeld geschetst voor een spuidebiet van 22 m3/s. De Dienst Verkeerskunde (DVK) verwacht dat de effecten van...

  12-1984

 9. Evaluatie praktijkproef verwerking olie-zandmengsel in gietasfalt RWS Rapportendatabank

  06-12-1984

 10. Aanpassing ontwerp damvak Slaak n.a.v. nieuwe golf- en ontwerppeil randvoorwaarden RWS Rapportendatabank

  11-12-1984