Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Versobering wegprojecten : deelrapport constructies RWS Rapportendatabank

  1983

 2. De te verwachten veranderingen in het morfodynamisch gedrag van de Oosterschelde na het gereedkomen van de stormvloedkering : een literatuurstudie naar het morfodynamisch gedrag van estuaria RWS Rapportendatabank

  1983

 3. Recreatie-onderzoek Grevelingen 1982 RWS Rapportendatabank

  In vervolg op voorgaande jaren is het recreatieverkeersonderzoek in de Grevelingen voortgezet. Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen: visuele tellingen van land-/oeverrecreanten op vier middagen...

  1983

 4. Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de Wieringermeerpolder RWS Rapportendatabank

  Overzicht per jaar van het aantal broedparen van roofvogels en uilen in de Wieringermeerpolder per jaar, evenals van het aantal uitgevlogen jonge vogels. Tevens is een korte omschrijving gegeven van het...

  1983

 5. Stormvloedkering Oosterschelde : afbouwwerkzaamheden dorpelbalken RWS Rapportendatabank

  Is een samenvatting van afspraken, gemaakt voor de afbouw en reparatie van de pijlers. Het is de bedoeling dit rapport als leidraad te gebruiken bij de reparatie en afwerking van de dorpelbalken.

  1983

 6. Milieukundige nazorg Oosterschelde Project RWS Rapportendatabank

  1983

 7. Versobering wegprojecten : deelrapport ontwerp RWS Rapportendatabank

  1983

 8. Plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" Flevolijn II gelegen in gebied o.l. ZIJP RWS Rapportendatabank

  Doel van dit plan is een deel van het grondgebeid van Almere te bestemmen voor een spoorlijn, nl. de Flevolijn.

  1983

 9. Zomertarwe zaaien in plaats van wintertarwe? RWS Rapportendatabank

  Getracht zal worden, in samenhang met de bakkwaliteit van de tarwe, de vraag te beantwoorden:Zomertarwe zaaien in plaats van wintertarwe?. Voor beantwoording is zowel inzicht in het opbrengstaspect als...

  1983

 10. Uitwateringssluis Crevecoeur : onderzoek ten behoeve van het ontwerp en de bepaling van de afvoerrelaties RWS Rapportendatabank

  1983