Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Geologisch onderzoek ter plaatse van nieuw te bouwen sluizen in het trac├ę van de Zuid-Willemsvaart

  1983

 2. Het gebruik van beregeningsinstallaties in Oostelijk Flevoland in 1982

  Tijdens de droogyteperiode juli/augustus 1983 ontstond de behoefte na te gaan hoeveel bedrijven over beregeningsapparatuur beschikken en waarom bepaalde bedrijven wel een beregeningsinstallatie hebben...

  1983

 3. Plan ex artikel 11 geluidsplan Almere (geluidshinder door weg- en railverkeer) : plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders#algemene toelichting

  Dit plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden, "Geluidsplan Almere" genoemd, heeft betrekking op het verkeers- en spoorweglawaai voor het totale grondgebied van de toekomstige...

  1983

 4. Afmetingen van de voorhaven voor de sluis Goes

  Voor het onderzoek naar de afmetingen van de voorhaven werd gebruik gemaakt van een geladen binnenschip van de klasse IV met een vermogen van ca 500 kW. Uit berekeningen blijkt dat bij een vaarsnelheid...

  1983

 5. Bodembescherming in-, uit- en doorlaatwerk en gemaal Krammersluizen

  In deze notitie zijn de gehanteerde randvoorwaarden en de berekende bodembescherming voor het inlaatwerk, uitlaatwerk en doorlaatwerk en gemaal van de Krammersluizen vastgelegd. Het is een gedeeltelijke...

  1983

 6. Nota controle openbaar vervoer

  Gaat in op structurele maatregelen die het grijs- en zwartrijden verminderen. Structurele oplossing van het probleem vereist een aanpak op een aantal fronten: de wijze waarop de kaartjes worden gecontroleerd...

  1983

 7. Gedrag van op zee drijvende chemicali├źn

  Een verontreiniging op zee door chemicaliën kan gevaar opleveren voor het mariene milieu. Voor een schatting van de eventuele gevolgen hiervan en een effectieve bestrijding van de verontreiniging,...

  1983

 8. Nota fietsverkeer : een volledig beeld

  Deze nota richt zich op de verkeerskundige, infrastrukturele en financiële aspekten van het fietsverkeer. Het gaat hierbij om een verdere uitwerking van de plannen en ideeën die reeds min of...

  1983

 9. Versobering wegprojecten : deelrapport : technologie

  1983

 10. Erosie bochtafsnijding Boxmeer

  voor de bochtafsnijding bij Boxmeer wordt het evenwichtsprofiel berekend de hieruit volgende bodemdaling wordt aangegeven, alsmede de invloed daarvan op de stabiliteit van de oeververdediging

  1983