Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Gaswolken : onderzoek naar de betrouwbaarheid van omvangbepalingen met continue bron RWS Rapportendatabank

  Het doel van dit onderzoek is het doen van een uitspraak over de betrouwbaarheid van dat gedeelte van het computerprogramma "GROEP I", waarin omvangbepalingen voor een continue bron worden gedaan....

  1983

 2. Landbouw in de Oostvaardersplassen RWS Rapportendatabank

  Nagegaan worden de mogelijkheden die in de Oostvaardersplassen aanwezig zijn voor het bedrijven van landbouw.

  1983

 3. Chemisch onderzoek van het laboratoriumvervuilend stof uit het luchtverversingssysteem in de R.IJ.P.-laboratoria RWS Rapportendatabank

  Om na te gaan in welke mate vervuild wordt en of het laboatoriumvervuilend stof afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van de chemische analyse, is in verschillende laboratoriumvertrekken dat stof verzameld...

  1983

 4. Vakjargon scheepvaartmeesters Engels, Duits, Frans RWS Rapportendatabank

  1983

 5. De ontsluiting van Almere-Buiten op rijksweg 6 : de zuidoostelijke kernhoofdweg een directe of een indirecte aansluiting op RW 6 RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Inleiding; Aansluitingsvarianten; Afwegingsaspecten; Mogelijke toekomstige ontwikkelingen; Evaluatie, conclusies en aanbevelingen.

  1983

 6. Recreantenonderzoek in Beatrixpark en Pampushout RWS Rapportendatabank

  Het Beatrixpark en Pampushout zijn betrekkelijk nieuwe parkgebieden. Er was dan ook vraag naar een onderzoek in deze gebieden waaruit zou blijken of er al recreanten komen, en zo ja, waarom? Het onderzoek...

  1983

 7. Rapportage m.b.t. de mogelijke specieberging op het rijksdeel van het terrein gelegen op de westelijke oever van het Beerkanaal RWS Rapportendatabank

  1983

 8. Projectbeschrijving operatie Drieluik + onderzoek RWS Rapportendatabank

  1983

 9. Werkbeschrijvingen gegevensstroom RWS Rapportendatabank

  1983

 10. Het verloop van de grondwaterstand bij 'De Duintjes' in het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom in 1982 RWS Rapportendatabank

  Aanvullend onderzoek betreffende de uitgangssituatie van het Markiezaat van bergen op Zoom. Men heeft het effect van het wegvallen van het getij geregistreerd.

  1983