Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Waterafvoeren via het Volkeraksluizencomplex, periode 1971 t/m 1980

  12-1983

 2. Bodemvochtmeetsystemen, een literatuurverkenning

  12-1983

 3. Bodemvochtsystemen, een literatuurverkenning : een notitie van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging, district Zuidoost, is in beginsel een interne rapportage, die betrekking kan hebben op het vastleggen zowel van gegevens en (persoonlijke) ideeën alsook van (voorlopige) onderzoeksresultaten en -analyses van de lopende (deel)studies

  12-1983

 4. Centrale Gelderland te Nijmegen : rivierkundige gevolgen en noodzakelijk onderzoek i.v.m. een wijziging van het koelwatercircuit

  12-1983

 5. Rw.nr.10, Coentunneltracé : diverse aansluitingen

  12-1983

 6. Projectonderzoek "meetpunt Zwijndrecht"

  12-1983

 7. Studie "Westtangent-Eindhoven” : verkeerskundig onderzoek ter bestudering van de effecten op het verkeersbeeld op de wegen in en rond de agglomeratie Eindhoven voor de nabije en de wat verdere toekomst als gevolg van de voorgenomen veranderingen in de hoofdwegenstructuur, met het accent op de zogenaamde "Westtangent-Eindhoven"

  12-1983

 8. Sedimentatie en vertroebeling tijdens bouw baggerspeciedepot

  06-12-1983

 9. Verruiming Zuid-Willemsvaart : afmetingen vaarweg bij bouwput sluis A

  In verband met de geplande bouw van sluis A nabij kmr. 111 zal een deel van het dwarsprofiel van de Zuid-Willemsvaart over een lengte van ca 150 m geblokkeerd worden. Om veiligheidsredenen is het nodig...

  15-12-1983

 10. Raaigerichte lodingprogrammatuur op de HP9825 (aanvulling op DIV-gebruikersdocumentatie)

  20-12-1983