Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. RIVMOR : river morphology : computation of time dependent sediment transports and bed level changes in rivers with dominant bedload transport

  12-1983

 2. Baggerwerk in de 72-voets fase [Kielspeling]

  bevat ook: nota's van Waterloopkundig Laboratorium (WL), Maritiem Instituur Nederland (Marin) en TNO.

  12-1983

 3. Operationele inzet patroullevaartuigen verkeersdienst DGSM Distrikt Scheldemond

  12-1983

 4. Onderzoek naar het snelheidsgedrag van vrachtverkeer in de westbuis van de Coentunnel

  12-1983

 5. Overzicht huidige gedragsregels met betrekking tot onderhoud : gedragsregels rationeel wegonderhoud

  12-1983

 6. Duwvaartsluizen Philipsdam : krachten in trossen en verplaatsingen van schepen t.g.v. dwarskrachten bij het begin van het neerwaarts uitwisselen : notitie

  12-1983

 7. Korrelatieonderzoek chloridekoncentratie zoutmeetstations Noordelijk Deltabekken : periode 1977-1982

  12-1983

 8. Commissie uitvoering beheersplan verontreiniging door olie : 1e Interimrapportage

  12-1983

 9. Milieu-aspecten onderhoudsbaggerspecie : gehalten aan verontreinigde stoffen : deel A : opzet monstercampagne 1984

  12-1983

 10. Schepen in dwarsstroom : enige aspecten van het wiskundig gevoeligheidsonderzoek : verslag wiskundige berekeningen

  De gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met drie onderzoeksmethoden (fysisch schaalmodel, manoeuvreersimulator, volledig wiskundig model) levert resultaten op die beïnvloed zijn door de onderzoeksmethode....

  12-1983