Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Maatregelen Zuidelijke Noordzee voor de 72-voetsfase [Kielspeling]

  bevat ook: nota's van Waterloopkundig Laboratorium (WL), Maritiem Instituur Nederland (Marin) en TNO.

  11-1983

 2. Inregelprocedures voor de waterbeweging in het Getijmodel Rijnmond : verslag onderzoek

  11-1983

 3. Rivers : results of movable bed experiments in the DHL curved flume : report on experimental investigation

  11-1983

 4. Air surveillance North Sea N-NZ nr. 835

  11-1983

 5. Een zoet Grevelingenmeer met minimale wateraanvoer

  In het kader van de studie Grevelingen zout-zoet (GZZ) diende, in aanvulling op lit. 5, onderzocht te worden op welke wijze de aanvoer van rivierwater naar een zoet Grevelingenmeer kan worden beperkt....

  11-1983

 6. Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit rand bestorting negatieve overlap voor situaties zonder pijlerinvloed : verslag modelonderzoek

  Geeft kritieke snelheden voor de verschillende materialen aan de rand van de constructie. Tevens transportrelaties gegeven voor de omstandigheden waarbij de kritieke snelheid wordt overschreden. Uitgebreid...

  11-1983

 7. Hydraulische ruwheid van de Bovenrijn en de Waal : voorstel voor onderzoek

  11-1983

 8. Technische en procedurele aspecten van het oprichten van akoestische afschermingen langs wegen : deel I: onderzoek = Technische und verfahrenstechnische Aspekte der Errichtung von Lärmschutzanlagen an Strassen : Teil 1: Untersuchungen = Technical and procedural aspects of constructing acoustic barriers along roads : part 1: survey = Aspects techniques et de procédure de l'aménagement d'écrans acoustiques le long des routes (1re partie)

  Sinds de jaren '60 zijn door diverse overheidsinstanties, vooruitlopend op het in werking treden van de Wet geluidhinder maatregelen ter bestrijding van geluidhinder als gevolg van wegverkeer getroffen....

  11-1983

 9. Veiligheidseisen voor verkeersregeltoestellen

  04-11-1983

 10. Duindam Slaak

  07-11-1983