Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Evaluatie van de golfberekeningen met GONO over de periode oktober 1982 - april 1983

  1983

 2. Aanleg van het proefveld 'grondverbetering met organische stof' bij de R.W.Z.I. 'De Vaart' in Almere RWS Rapportendatabank

  In het 'proefplan grondverbetering met organische stof' wordt voorgesteld een proefveld op een zandopspuiting in te richten met verschillende soorten organische stof om een antwoord te krijgen op de volgende...

  1983

 3. Het gebruik van de Partech-troebelheidsmeter bij vaste meetopstellingen RWS Rapportendatabank

  Voor het meten van de concentratie van gesuspendeerd materiaal in water wordt bij de Meet- en Adviesdienst Delfzijl van Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van troebelheidsmeters van het fabrikaat Partech....

  1983

 4. Lozing van afvalstoffen van de titaandioxide-industrie in zee RWS Rapportendatabank

  1983

 5. Probleemdefinitie van de "drempelpeilboot peil instalatie" RWS Rapportendatabank

  Dit document maakt deel uit van de Peil Installatie voor de Drempelpeilboot. Het beschrijft het proces van de drempelpeilboot en geeft aan waar de peilinstallatie een rol speelt en met welk doel, zonder...

  1983

 6. Aanzandingen in de Beneden-Waal : interim-nota RWS Rapportendatabank

  1983

 7. A simple and time saving method for quantitative collection of corophium volutator (crustacea : amphipoda) from samples rich in detritus RWS Rapportendatabank

  1983

 8. Zetting van vlakke plaatvloeren op staal gefundeerd op samendrukbare lagen in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Bij het realiseren van relatief licht belaste en grote vloeroppervlakken is de paalfundering een kostbare funderingswijze. Met name in de boerderijbouw speelt dit aspect een rol. Daarom is gekeken naar...

  1983

 9. Operatie drieluik : zorg voor het milieu, zee- en kustgebied, toekomst Deltadienst : inventarisatie van taken, globale schatting personeel en middelen RWS Rapportendatabank

  1983

 10. Description of the one-dimensional tidal modal scheme of the Ems-Dollard-estuary and the river Ems. RWS Rapportendatabank

  1983