Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Study of the effects of discharges of acid waste from titanium dioxide production on the marine environment : interim report on the available data from 1980, 1981 and 1982 RWS Rapportendatabank

  In March 1980 a new area off the Dutch coast was taken into use for the dumping of acid waste from titanium dioxide production. In February 1980 a study began into the effects of these discharges on the...

  1982

 2. Paalrijen Vlieland - oost RWS Rapportendatabank

  De niet verdedigde oostzijde van Vlieland is de afgelopen decennia aan afslag onderhevig. Het strand aan de zijdoostzijde van strandhoofd nr. 63 is in de afgelopen jaren zo sterk verlaagd, dat bij GHW...

  1982

 3. Nota Verbeteringsplan Kruising De Haandrik : hoofdvaarweg Almelo-Emmen RWS Rapportendatabank

  1982

 4. Grondwaterstanden in bossen in Oostelijk Flevoland 1979-1981 RWS Rapportendatabank

  In juni 1979 zijn in de bosgebieden in Oostelijk Flevoland welke op dat moment nog in beheer waren bij de RIJP, buizen geplaatst voor periodieke opname van grondwaterstanden. De waarnemingsperiode waarover...

  1982

 5. De gevolgen van de "pollution history" van zeewater voor de afbraak van 4-chloorfenol (4cp) in laboratoriumtoetsen en modelecosystemen RWS Rapportendatabank

  Met behulp van laboratoriumtoetsen werd nagegaan, hoe de afbraak van xenobiotica (4-chloorfenol = 4CP) samenhangt met de voorgeschiedenis van het medium waarin de toets wordt uitgevoerd. Hiertoe werd het...

  1982

 6. Informatie bewindslieden : onderwerp : wetgeving RWS Rapportendatabank

  1982

 7. Enkele aantekeningen over de relatie golfhoogte-slibopwoeling; toegepast op de toekomstige westelijke randmeren van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Bevat een bijdrage aan een studie naar de te verwachten waterkwaliteit in de westelijke randmeren van de Markerwaard. Doel van deze deelstudie was proberen een relatie te vinden tussen: de golfhoogte,...

  1982

 8. Plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" voor het gebied Flevolijn I gelegen in gebied o.l. ZIJP RWS Rapportendatabank

  Doel van dit plan is een deel van het grondgebeid van Almere te bestemmen voor een spoorlijn, nl. de Flevolijn.

  1982

 9. Een landbouwkundige bestemming voor de open ruimten in het Horsterwold (PZ 2, 3, 12, 46, 47) RWS Rapportendatabank

  Er wordt ingegaan op de mogelijkheden en bezwaren die veehouderij in de verkaveling heeft. Het spitst zich toe op bedrijfsgrootte, plaats van de bedrijfsgebouwen, ontsluiting van de percelen en een berekening....

  1982

 10. Meetnet Noordzee : overzicht meetlocaties en sensoren RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschrijving van het meetnet Noordzee en bevat overzichten van meetlocaties; gemeten grootheden; aantal sensoren per locatie; in het meetnet Noordzee in gebruik zijnde sensoren; op Ekofisk in...

  1982