Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Sterftecijfers IJsselmeerpolders t.b.v. demografisch model Zeewolde

  Aan de hand van tabellen en figuren wordt een poging gedaan om te komen tot een nieuwe prognose voor het Demografisch Model Zeewolde (DMZ).

  1982

 2. Onderzoek naar het voorkomen in industrieel afvalwater van stoffen, die in aanmerking komen om als zwarte-lijst-stof te worden aangewezen : april 1980-november 1981

  1982

 3. Uitstroomkonstruktie met weerstandrooster of paalscherm : uitstroming in het verlengde : verslag modelonderzoek

  1982

 4. Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : vervolgonderzoek bouwfasen : bouwfase Hammen-zuid : verslag modelonderzoek

  In het getijmodel van de Oosterschelde is een drietal bouwfasen onderzocht. Het onderzoek heeft betrekking op bouwfasen waarbij de stabiliteit van de negatieve overlap van de fundatiematten het meest kritiek...

  1982

 5. Plan Lievense : waterloopkundige en geohydrologische aspecten bij diverse lokaties van energiebekkens in het Markermeer en IJsselmeer

  Het plan Lievense is een project dat ten doel heeft om d.m.v. geaccumuleerde wind- en reststroomenergie de pieken encdalen in het dagstroomgebruik op een brabdstoftechnisch rendabele wijze te kunnen volgen....

  1982

 6. Aanpassing van het bouwplan ter bevordering van de ontwatering en rijping van bepaalde gronden in de Lauwerszee

  Behandelt de aanpassing van het bouwplan om de ontwatering en de bodemrijping van een aantal kavels in de deelgebieden Ezumakeeg en Kollumerwaard te verbeteren.

  1982

 7. Uitstroomkonstruktie met weerstandrooster of paalscherm : uitstroming om een rechte hoek : verslag modelonderzoek - figuren

  1982

 8. Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : vervolgonderzoek bouwfasen : bouwfase Roompot-midden : verslag modelonderzoek

  In het getijmodel van de Oosterschelde is een drietal bouwfasen, waarbij de stabiliteit van de negatieve overlap het meest kritiek is, onderzocht. Bij het onderzoek zijn o.a. in een aantal raaien stroomsnelheden...

  1982

 9. Stormvloedkering Oosterschelde : definitief voortgangsrapport nr. 11.5 (PL600)

  1982

 10. Milieubouwplan : rijksweg 75 km 10.425 tot km 13.750 in de gemeente Maastricht overzicht en financiƫn

  RW75

  1982