Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Verloop grondwater en meerpeil in de Grevelingen 1971-1980 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt het verloop van het grondwater in de tijd weergeven van de volgende in hydrologische opzicht verschillende gebieden: zandplaten; voormalig strand; voormalig intergetijde gebied met...

  1982

 2. Nota betreffende de door het NEI en IPA uitgewerkte systemen voor de normering van het voorzieningsniveau van het openbaar vervoer RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de acht normeringssystemen in detail en geeft een aantal berekeningen.

  1982

 3. Stedelijke drainage in de Flevopolders RWS Rapportendatabank

  Literatuurstudie. Na de behandeling van gegevens die van invloed zijn op afvoerbepalingen voor drainagesystemen wordt het begrip stedelijke drainage uitgewerkt. Vervolgens worden de verschillende drainagesystemen...

  1982

 4. Dimensionering bodembescherming in relatie tot ontgrondingen RWS Rapportendatabank

  1982

 5. Rookproblemen bij brand in verkeerstunnels : experimentele bepaling van de rookproduktie RWS Rapportendatabank

  1982

 6. Richtlijnen voor het ontwerpen van niet-autosnelwegen : voorlopige richtlijnen voor kruispunten met verkeerslichten buiten de bebouwde kom RWS Rapportendatabank

  De richtlijn heeft aan met welke facetten rekening gehouden moet worden bij: het ontwerpen van de geometrie van een met verkeerslichten te regelen kruispunt in relatie tot de wijze van regelen en bij het...

  1982

 7. Ontwikkeling Schuitengat-Broekegat van begin 1981 tot eind 1982 RWS Rapportendatabank

  1982

 8. Commentaar op het artikel van V.N. de Jonge "Relations between annual dredging activities, suspended matter concentrations and the development of the tidal regime in the Ems estuary" RWS Rapportendatabank

  1982

 9. Influence of secondary flow on meandering of rivers RWS Rapportendatabank

  1982

 10. De directe recirculatie naar de havenmond van de haven van Delfzijl, bij storten van baggerspecie in de Bocht van Watum RWS Rapportendatabank

  1982