Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Het model voor computerberekeningen van de rookverspreiding in verkeerstunnels

  1982

 2. Nationale routenummering

  Door toepassing van routenummers die zowel langs de weg als op wegenkaarten worden aangegeven, is het mogelijk een route uit te stippelen aan de hand van deze nummers. Uit een gebruikersonderzoek is...

  1982

 3. De onkruidontwikkeling in 1978 t/m 1981 en de bestrijding daarvan op het spuitvrije bedrijf NZ 27

  Van het in 1973 gestarte spuitvrije en gedeeltelijk kunstmestloze bedrijf NZ 27 is vanaf 1977 het onkruid en de ziekten en plagen geïnventariseerd. Hierbij wordt aan de hand van tabellen en grafieken...

  1982

 4. Veiligheid zandaanvulling bij dijksverhoging Stroe te Wieringen

  1982

 5. Stedebouwkundige verkenning buurt E Zeewolde m.b.t. het niveauverloop

  Gaat in op programmatische- en stedebouwkundige aspecten van het zuidelijk woongebied van de 8000 fase en het niveauverloop van de eerder genoemde woonbuurt.

  1982

 6. Documentatie programma grafiek

  1982

 7. Nota funderingsbed ontwerp

  Nu het ontwerp van het funderingsbed practisch als afgerond kan worden beschouwd is het noodzakelijk de in diverse voorgaande nota's beschreven conceptie af te ronden en definitief vast te stellen....

  1982

 8. Natuurmetingen aan de kust te Egmond van september 1982 tot januari 1983 : constructie en opbouw van de meetopstelling (draaiboek)

  1982

 9. Mogelijkheden van de Wetenschappelijke Afdeling voor deelname aan buitenlandse projecten

  Overzicht van de mogelijkheden van de Wetenschappelijke Afdeling van de RIJP voor deelname aan buitenlandse projecten.

  1982

 10. Gebruikersdocumentatie HP programmatuur

  1982