Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Oesterdamsluis : onderzoek naar demping van interne golven met een demperconstructie van geperforeerde platen in de liftbak : model onderzoek RWS Rapportendatabank

  12-1982

 2. Analyse van taken en organisatie van de nieuwe adviesdienst Zeeland RWS Rapportendatabank

  12-1982

 3. Werkprogramma Projectbureau I.V.V.S. 1983 RWS Rapportendatabank

  12-1982

 4. Rivers : flow resistance and bedform dimensions for varying flow conditions : comparison of predicted initial changes in dune heigth, using Fredsoe's (1979) method, and measurements in a laboratory flume RWS Rapportendatabank

  12-1982

 5. Rivieren : bepaling afmetingen beddingvormen in de zandgoot ; met beschrijving en enige resultaten van programma DULOC RWS Rapportendatabank

  12-1982

 6. Sedimentatie in het Volkerak/Zoommeer (een eerste benadering) RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de mate waarin en de plaatsen waar sedimentatie van zwevende stoffen zal plaatsvinden in het Volkerak en Zoommeer na het gereedkomen van de compartimenteringswerken. Er wordt ingegaan op...

  12-1982

 7. Intron-rapport : bodemas : bodemas : een literatuurstudie RWS Rapportendatabank

  12-1982

 8. Inventarisatie scheurvorming in asfaltdijkbekledingen : eindrapport aan TAW 4a RWS Rapportendatabank

  In maart 1981 is in overleg tussen Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW), WBD en Onderzoek Nieuwe Werkvormen (ONW) besloten een inventarisatie van scheurvorming in asfaltdijkbekledingen te verrichten....

  12-1982

 9. De stabiliteit en het komfort van hoogbeladen vrachtwagens in verkantingsovergangen RWS Rapportendatabank

  12-1982

 10. Panelbeheer, non-response en migratie : een notitie in het kader van het vooronderzoek ten behoeve van een panel voor longitudinaal verplaatsingsonderzoek : concept RWS Rapportendatabank

  12-1982