Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Standaardafwijking dieptemetingsfout [Kielspeling] RWS Rapportendatabank

  bevat ook: nota's van Waterloopkundig Laboratorium (WL), Maritiem Instituur Nederland (Marin) en TNO.

  11-1982

 2. Uitgangspunten voor het bepalen van de geuldiepte van Euro- en Maasgeul [Kielspeling] RWS Rapportendatabank

  bevat ook: nota's van Waterloopkundig Laboratorium (WL), Maritiem Instituur Nederland (Marin) en TNO.

  11-1982

 3. Waterkwaliteitsmodel Maas : toepassing van het waterkwaliteitsmodel MODQUAL op de Maas : simulering en scenario's : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  11-1982

 4. Proefgebieden Sleen en Hupsel : draai- en logboek RWS Rapportendatabank

  11-1982

 5. Ontwerp geschematiseerd sluismodel RWS Rapportendatabank

  Model voor berekenen van passeertijden, overligtijden en wachttijden.

  11-1982

 6. Kinematics and fabric of granular materials : report on the micromechanical research performed at University of Saintama and University of Tokyo Institute of Industrial Science, Japan form March until September 1982 RWS Rapportendatabank

  11-1982

 7. Het instationaire verloop van de freatische lijn in een rivierdijk als gevolg van hoogwatergolven RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt een schets gegeven van een berekeningsmethode omtrent het instationaire verloop van de freatische lijn in een rivierdijk als gevolg van hoogwatergolven. In het bijzonder wordt de...

  11-1982

 8. Toepassing IMSL-pakket bij het District Zuidwest RWS Rapportendatabank

  11-1982

 9. Onderzoek naar de stabiliteit van de peilmerken bij kernmeetstations RWS Rapportendatabank

  11-1982

 10. De keuze van het type steenbekleding op het talud van de te versterken dijk van de Noordpolder in Groningen (telefonisch overleg tussen ir. D.W. Tuijten (HID Groningen, RWS) en ir. J.J.W. Seijffert (COW) op 27-10-1982) RWS Rapportendatabank

  01-11-1982