Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Pierenspitten in het Oosterscheldegebied RWS Rapportendatabank

  Onderzocht in welke mate en door wie er wordt gespit naar pieren op Schelphoek, de Slikken van Vianen en de Plaat van Oude Tonge. Verder is gekeken naar de druk op de ruimte in het gehele Oosterscheldegebied...

  1982

 2. Het gebruik Side Looking Sonar bij de besturing van mosselkweekpercelen RWS Rapportendatabank

  1982

 3. Rapport inzake een geohydrologisch onderzoek voor de bouw van de Wijkertunnel (met 10 bijlagen) RWS Rapportendatabank

  Advisering inzake de bemaling van de bouwputten t.b.v. de onder het Noordzeekanaal aan te leggen Wijkertunnel. Aan beide kanten van het Noordzeekanaal zal voor de bouw van de opritten van de tunnel een...

  1982

 4. Proefreizen met bovenmaatse schepen op het kanaal van Terneuzen RWS Rapportendatabank

  Rapportage van de onderzoeken, die zijn gedaan om de gedragingen van grote schepen op het Nederlandse deel van het Kanaal van Gent-Terneuzen te analyseren.

  1982

 5. Kampeerplaatsenplan voor Almere RWS Rapportendatabank

  Na een omschrijving van het gebruikte begrippenkader wordt een aantal ontwikkelingen en tendenzen in de kampeersector weergegeven. Vervolgens wordt dieper ingegaan op vraag en aanbod van kampeeraccommodaties....

  1982

 6. Lekmetingen Noordersluis IJmuiden RWS Rapportendatabank

  1982

 7. Natuurmetingen aan de kust te Egmond van september 1982 tot januari 1983 : additionele doelstellingen RWS Rapportendatabank

  1982

 8. De mogelijkheden van alternatieve landbouw in Almere : een onderzoek vanuit een kleinschalig perspectief RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar mogelijkheden voor vestigen van alternatieve landbouw in de buitenruimte van Almere.

  1982

 9. Invloed ingreep Napoleondam op het Balgzandgebied RWS Rapportendatabank

  In deze notitie worden de mogelijkheden nagegaan om door wijziging van de doorstroomopening in de Napoleondam op het Balgzand te komen tot : verlaging laagwater bij Oostoever, verlegging van de Balgzandgeul...

  1982

 10. Voorcalculatie oogst 1982 RWS Rapportendatabank

  Voorcalculatie oogst 1982 m.b.v. een simulatiemodel. Tevens zijn m.b.t. de benodigde transportcapaciteit berekeningen gedaan met aanvullende rekenmodellen.

  1982